Interreligieuze klimaatgroep begroet Klimaatpelgrims uit kerken

Vrijdag 8 oktober 2021
De aandacht voor klimaat neemt voortdurend toe, ook in kerken. Op dit moment lopen er Christelijke ‘klimaatpelgrims’ van oost naar west dwars door Nederland. Zij worden op zondagmiddag 10 oktober begroet door de interreligieuze Klimaat & Geloofgroep die is ontstaan vanuit Milieudefensie. Toevallig op dezelfde dag als bij ons een ‘Duurzaamheidsdienst’ gehouden wordt, onder leiding van Rob Favier (lees hier meer). De begroeting vindt plaats tijdens een gezamenlijk bezinningsmoment tegen de klimaatcrisis tijdens de klimaatpelgrimstocht van de GroeneKerken. De pelgrimstocht met als thema ‘Gewoon Gaan!’ wordt in Nederland georganiseerd door GroeneKerken en Vastenactie, samen met plaatselijke kerken.

De interreligieuze Klimaat & Geloofgroep, bestaande uit boeddhisten, hindoes, moslims, joden, katholieken en protestanten, doet dit vanuit een diepgevoelde bezorgdheid over de klimaatcrisis. Op 10 oktober om 15.00 uur begroeten zij aan de Kaagbaan bij Schiphol de pelgrims die in Polen begonnen zijn te lopen naar Glasgow, waar in de eerste week van november de 26e Internationale Klimaatconferentie zal worden gehouden. Kijk hiervoor op de website van Groene Kerken.

Een vertegenwoordiger van elke levensbeschouwing, vertegenwoordigd in de Klimaat & Geloofgroep, zal haar eigen inspiratie en hoop aan de pelgrims meegeven. Ook zullen musici het lied dat voor hen gezongen zal worden, begeleiden. Met deze actie wil de interreligieuze Klimaat & Geloofgroep een appèl doen op politiek en samenleving om haar verantwoordelijkheid te nemen en grote vervuilende bedrijven aan het klimaatakkoord van Parijs te houden. Ze doet een beroep op onze vertegenwoordigers om een stap verder te gaan bij de klimaatconferentie in Glasgow.

Interreligieuze viering 6 november
Op zaterdag 6 november 2021 zal een grote Klimaatdemonstratie plaatsvinden in Amsterdam, gezien het groeiende urgentiebesef mogelijk de grootste klimaatdemonstratie tot nu toe in Nederland. De interreligieuze Klimaat & Geloofgroep is betrokken bij de organisatie van een interreligieuze viering in de Westerkerk, die plaatsvindt voorafgaand aan deze demonstratie. Onder meer ds. Herman Koetsveld zal hieraan zijn medewerking verlenen.

Vanuit onze kerk is in elk geval Joke van der Steen van plan om deel te nemen aan deze demonstratie en viering, dus neem contact met haar op als u aan wilt sluiten, via Jokevandersteen@kpnmail.nl.
  
Joke van der Steen
terug