Onderweg

Onderweg is het kerkblad van de Protestantse Gemeente Maas- en Beekdal. Het blad komt 11 keer per jaar uit. Onderweg is bestemd voor al onze leden en kan als papieren versie via de brievenbus worden ontvangen of digitaal worden gelezen via een link op deze pagina.

Als u de papieren versie wilt (blijven) ontvangen, vragen wij daarvoor een vrijwillige bijdrage in de kosten. Het richtbedrag daarvoor is € 12,50 per kalenderjaar. U wordt daar later aan herinnerd.

Een aantal keer per jaar wordt de gedrukte Onderweg overigens bij iedereen thuisbezorgd, bijvoorbeeld het kerstnummer, het paasnummer en het septembernummer. Ook begin 2022 wordt de gedrukte Onderweg breed verspreid, zodat iedereen vertrouwd kan raken met ons mooie nieuwe kerkblad.

Voor vragen of opmerkingen over de bezorging van Onderweg, kan contact worden opgenomen met Wim Hoogstraten 046-4332872, email: wim.hoogstraten@xs4all.nl.

U kunt uw artikelen sturen naar: onderweg@pgmbd.nl.

De redactie van Onderweg wordt gevormd door: Willy de Koning, Ruud Steen, Bert Stuij, Germ Visser en Gerdien Zwartkruis.

Vanaf het decembernummer 2021 wordt het blad gemaakt in samenwerking met De Zalige Zalm. Sindsdien is Onderweg digitaal toegankelijk via een online lees mogelijkheid. Oudere nummers vindt u hier (i.v.m. privacy enkel voor leden en inloggen verplicht).

Klik op de illustratie van het betreffende nummer om dat nummer digitaal te lezen. Uitleg vindt u hier.
 

Oktober 2023, verschijnt 5 oktober

September 2023

Juli/augustus 2023

Juni 2023

Mei 2023

April 2023

Maart 2023

Februari 2023

December 2022
 

Ga naar
terug