Jezus ontmoet Martha en Maria

“Neem de tijd en de rust voor God”
 
Lees meer 

Kerst-extraatje van Rechtfonds

Oproep: wie kunnen dit gebruiken?
Lees meer 

Interview met Pier Prins

Op landelijke site PKN
Lees meer 

10 december, dag van Rechten van de Mens

Schrijf een brief. Verander een Leven
Lees meer 

Stenen en hun betekenis

Thema bij Eeuwigheidszondag
Lees meer 

Veertiende thuisviering vanuit Sittard

Dwazen denken: er is geen God
Lees meer 

Samen tegen armoede

Mogelijke bestemming energiecompensatie
Lees meer 

Ontwerpbegrotingen 2023 ter inzage

Kerk en Diaconie
Lees meer 

Diaconie zoekt damesfiets

Voor Syrisch vluchtelingengezin
Lees meer 

Ontmoet Martha en Maria

Spring!-dienst op 27 november
Lees meer 

Een Ierse Kerst op 18 december

Verhaal en muziek in Podiumkerkje
Lees meer 

Vier december: Zin en hapjes over gulheid

Levenskunst van het delen
 
Lees meer 

TG Vieringen: Advent, Kerst en kaarsen

Andere omgang met kaarsen
Lees meer 

Koffie+middag in Grevenbicht

Veel herkenning
Lees meer 

Theatervoorstelling ‘Lang zal hij leven!’

Over euthanasie bij dementie
Lees meer 

Kerk op schoot: verloren schaap

Op zoek naar het verloren schaap
Lees meer 

Dankdiensten in Urmond en Sittard

Uitingen van dankbaarheid
Lees meer 

Dertiende Thuisviering vanuit Geleen

Hoe lang nog, Heer, .....
Lees meer 

Koffie Plus in Grevenbicht

15 november met historische film
Lees meer 

Dialoog over armoede op 8 november

Met Interreligieus Platform
Lees meer 

Oogstmarkt 2022

Zondag 6 en 13 november
Lees meer 

Gemeenteavond 24 november 2022

Veel en belangrijke informatie
Lees meer 

Mooie viering in Hoogstaete

Avondmaal in kring rond de tafel
Lees meer 

Feestelijke doopdienst

Suus en Mex gedoopt
 
Lees meer 

Bevestiging Yolanda Kragt als diaken

“Ja, met Gods hulp”
 
Lees meer 

Twaalfde thuisviering vanuit Beek

Zwakken en armen zuchten ....
Lees meer 

Goed gesprek

Lees meer 

Veilige kerk

De jaarlijkse ontruimingsoefening
Lees meer 

Zes november zin en hapjes: 'Levenskunst'

Levenskunst en stervenskunst
Lees meer 

Samen jong op zondagmiddag

Maak je eigen boekrol!
Lees meer 

Toerusting Pastoraat

Themamiddag over ROUW
Lees meer 

Corona speelt weer op

Even geen handen schudden na de dienst
Lees meer 

God is mijn gids en reisgenoot

Terugblik Spring! dienst
Lees meer 

Elfde thuisviering vanuit Urmond

Schuilen doe ik bij de HEER
Lees meer 

Spring!-dienst op 2 oktober

Mozes ontmoet God 
Lees meer 

Invulling vacature ds. Pier Prins

Wat zijn de mogelijkheden?
Lees meer 

Wat voor predikant zoeken wij?

Profielen predikant en gemeente
Lees meer 

Wandelen in de natuur!

Nu op 26 oktober
Lees meer 

Boeiende kringen van start

'Levensbeschouwing' en 'Geloof en Wetenschap'.
Lees meer 

Twee oktober zin en hapjes: ‘Levenskunst’

Met psychologe Ida Stuij
Lees meer 

Twee liederen bij afscheid Pier Prins

Om nog eens na te lezen
Lees meer 

Afscheid Ds. Pier Prins

Het ging altijd om ontmoeten en gesprekken
Lees meer 

Creatieve zondagmiddag

Nieuwe activiteit voor de jeugd
Lees meer 

Herfstachtige barbecue

Met warme ontmoetingen
Lees meer 

Winterwerk van start

Met vragen, soep, koffie en broodjes
 
Lees meer 

Doe mee op startzondag

Welkom bij de lunch
Lees meer 

Afscheid van Ds. Pier Prins

Zet je herinnering op een A4tje
Lees meer 

Tiende thuisviering vanuit Grevenbicht

Sta op HEER, hef uw hand, God
Lees meer 

Hoogstaetedienst

Spelen met blauwe en gele verf
Lees meer 

Vijf broden en twee vissen

Kerk op Schoot met Ds. Beer
Lees meer 

Mooi programma Kringenwerk

Veel keuze
Lees meer 

Lees mee met de dominee!

Bespreking ‘Bijbelse miniaturen’
Lees meer 

Oecumenische viering Vrangendael

Thema: 'Generatie Vrede'
Lees meer 

Taakdragers uitvaartbegeleider

Gestart per 1 september
Lees meer 

Generatie Vrede

Oecumenische dienst a.s. zondag in Vrangendael
 
Lees meer 

Extra collecte 18 september: Pakistan

Noodhulp voor de vele slachtoffers
Lees meer 

Negende thuisviering vanuit Sittard

Ik wil u loven, Heer ....
Lees meer 

Komende diensten en vakantie ds. Leeffers

Diverse mededelingen
Lees meer 

Kerkdienst over ‘troost’

Pier Prins blikt vooruit naar zijn afscheid
 
Lees meer 

Achtste Thuisviering vanuit Geleen

Heer, onze Heer, hoe machtig ...
Lees meer 

Doe je mee aan het afscheid van ds. Prins?

We willen Pier bedanken
Lees meer 

Breicafé: we trotseren de hitte

Hulp aan leprapatiënten
Lees meer 

Zevende thuisviering vanuit Beek

God is het schild dat mij beschermt
Lees meer 

Onbekend en toch bemind

De Spring!-dienst van 17 juli
Lees meer 

Een nieuwe uitdaging voor ds. Pier Prins

Vanaf 1 oktober ambulant predikant
Lees meer 

Diaconie en Leger des Heils werken samen

Hulp bij financiele problemen
Lees meer 

Gun een ander ook een bakkie

DE-punten voor de voedselbank
Lees meer 

Zesde thuisviering vanuit Urmond

Als uw woorden opengaan is er licht
Lees meer 

Twee orgelconcerten in kerk Vrangendael

Deelname Orgelfestival Limburg
Lees meer 

Kerk op schoot over de Schepping

Eerst was er niets….
Lees meer 

Veel plezier bij gemeente-avond

Prima opkomst en sfeer!
 
Lees meer 

Don’t look up?

Een andere kijk op het verhaal van Noach
Lees meer 

Vijfde thuisviering vanuit Grevenbicht

Hoor mijn woorden, HEER
Lees meer