Corona update: weer meer mogelijk in de kerk

Kerkdiensten te bezoeken vanaf 30 januari

Week van gebed voor de Eenheid van Christenen

16 tot en met 23 januari

Afscheid van ambtsdragers

En ook weer nieuwe kerkenraadsleden bevestigd

Bijzondere diensten in januari

Helaas met beperkingen

Feestelijke diensten in coronatijd

Muzikale vieringen op Kerstmorgen
 

Ria van Mourik neemt afscheid als organiste

Einde van een tijdperk na 60 jaar

Een eigentijdse kerstgeboorte

Dit jaar wél een dienst op Tweede Kerstdag

Kerkdiensten alleen online

Ook kerstmorgendienst zonder bezoekers

Kerstverhaal bereikt velen

Online middag met muziek en verhaal een succes

Vieringen kerst en oudjaar aangepast

Aanpassingen in verband met corona 

Afscheid van Ria van Mourik als organiste

Na vele, vele jaren

Bloemen voor Agnes Hana

Jaar lang bijstand in het pastoraat
 

Schrijfactie Amnesty International

Coronaproof met kant en klare envelop
 

Derde Adventszondag

Symbolische schikking
 

Derde Adventszondag

Viering met deel van de cantorij

Kerstverhaal en kerstmuziek op 19 december

‘Bomen van Efrata’ on line, drie uur vanuit de Johanneskerk
 

350 asielzoekers in noodopvang Schinnen

Dringend behoefte aan kleding en schoeisel

AMNESTY INTERNATIONAL

Brievenactie start weer

Agnes Hana bij EO-televisie

5 december bij de serie ‘Zie je zondag’
 

Noodoproep vluchtelingen Wit Rusland

De diaconie/ZWO vraagt om uw hulp

Kerststollen voor Éngele van Zitterd-Gelaen

Kerststollenactie december 2021

Kringenwerkactiviteiten deels uitgesteld

Na goede start speelt Corona ons weer parten

Activiteit Gruizenkerkje 28 november uitgesteld

Kerstverhaal op 19 december gaat hopelijk wel door - in Johanneskerk

Bouwen op vaste grond

Zorg dat je ‘huis’ vast staat
 

Jolien Leeffers neemt beroep aan

Intrededienst op 20 februari

Kennismaken

Nieuwe predikant wil graag met u kennismaken

Lees Onderweg digitaal op een nieuwe manier

Vanaf het kerstnummer wordt het anders ....

Twee keer Oogstmarkt

Op de zondagen 7 en 14 november

Voorstel beroep predikant krijgt steun

Gemeente enthousiast na kennismaking

Diaconie begroting 2022 ter inzage

Mensen worden op een praktische manier geholpen

Nieuwsbrief, bericht van overlijden, etc.

Gericht versturen van nieuwsbrieven laat nog even op zich wachten

Eerste dienst voltallige cantorij

Tevens Avondmaalviering

Dienst met een glimlach

De sjaal wordt steeds langer!

Interreligieuze klimaatgroep begroet Klimaatpelgrims uit kerken

Viering en demonstratie op 6 november vanuit Westerkerk
 

Feestelijke doopdienst Thomas van Can

Nieuwsgierig zijn? Daar kom je verder mee!

Wandel mee!

Op 6 oktober in de Anstelvallei

Koffiedrinken na de kerkdienst

Het mag weer!
 

Weer zonder opgave naar de kerk

…en nog oecumenisch ook
 

Doopdienst op zondag 3 oktober

Blazerskwintet luistert dienst op

'Franse' zusters Sittard vieren 200-jarig jubileum

Expositie bij De Domijnen

Gezellige BBQ 18/35-jarigen

Jongerennetwerk in de maak!

Coronaregels zijn verruimd

Aanmelden voor kerkdiensten niet meer nodig

Startdienst 19 september - niet op kerkdienst gemist

TV-opname mislukt, wel geluidsopname 

Geslaagde Spring! viering

Bijna 'ouderwets' goed gevulde kerk

Startzondag 2021

Feestelijke start van een nieuw seizoen

Rob Favier verzorgt themadienst duurzaamheid

Theoloog/caberatier over duurzaamheid

Corona update september 2021

Mededelingen van het coronateam

Feestelijke en indrukwekkende dienst

Fleur Kruit doet belijdenis en wordt gedoopt

Noodhulp na aardbeving Haïti

Aangepaste collecte zondag 22 augustus

BBQ 18 tot 35-jarigen uitgesteld

Nieuwe datum 19 september

Actie Vakantietas: een feest!

Eerste deelname aan landelijke actie groot succes

Belijdenis- en doopdienst

Jonge vrouw doet belijdenis en wordt gedoopt op 22 augustus

Wappie?

Gratis theatervoorstelling op kerkplein

Terugblik Spring!-dienst Vergeving

Wat is 7x70 keer vergeven?

Nieuwe gezamenlijke liturgie

Vanaf dienst op 4 juli 2021 in de Ontmoetingskerk