Predikanten

Irene Pluim

Regelmatig besef ik hoe bijzonder mijn beroep als predikant is. 

Veel verschillende mensen kom ik tegen om mee samen te werken of om in vertrouwen pastoraal mee op te lopen. En in mijn rol als voorganger in de liturgie probeer ik taal van nu te geven aan teksten van toen. Ik hou daarin van het spreken in beelden, omdat die de letterlijke taal overstijgen en er daarmee ook ruimte overblijft voor de eigen ervaringen.

Ik ga niet uit van vaste antwoorden, of van één manier om gelovig mens te zijn. Wel van de gezamenlijke zoektocht en het opdiepen van perspectieven in het grote Verhaal.

In onze geloofsgemeenschap ervaar ik dat we elkaar de ruimte bieden. En ik hoop dat we dat blijven doen, om met elkaar te bouwen aan een kerk waarin allerlei mensen een plek kunnen vinden om inspiratie op te doen, op adem te komen en zich in hun eigenheid gekend en gedragen te weten door de Eeuwige.

Graag maak ik kennis en contact met u en jou.

Een hartelijke groet,
ds. Irene Pluim
tel.: 06 10 50 60 90
irenepluim@home.nl
  

Pier Prins

In 1988 ben ik als predikant begonnen in het Noord-Groningse Warffum. In 1994 heb ik de oversteek gemaakt naar Duitsland, waar ik een periode werkzaam ben geweest voor de Nederlandse Kerk in Zuid-Duitsland. Sedert september 1998 ben ik verbonden aan de Protestantse Gemeente te Geleen-Beek-Urmond, die op 1 juli 2020 opgegaan is in de nieuwe Protestantse Gemeente Maas- en Beekdal.

Ik vind het fijn om voor mensen van betekenis en tot steun te kunnen zijn in de meest uiteenlopende situaties. Dat kan zowel in persoonlijke pastorale ontmoetingen als in en na de kerkdiensten op zondag. Daarnaast leid ik met plezier kringen over theologische, maatschappelijke en culturele onderwerpen. Waardevol vind ik het ook om als kerk oecumenische, interreligieuze en Euregionale contacten te onderhouden.
Zo probeer ik een steentje bij te dragen aan een gemeente die gastvrij is en waarin ontmoetingen met God en met elkaar zinvol en vreugdevol zijn.
 

ds. Pier Prins
tel.: 046-4360037
prins1959@gmail.com
  

Samen slaan we nieuwe wegen in

terug

­


­