Een nieuw jaar!

Unne gooie roetsj

De laatste week van het jaar

Elkaar niet vergeten

Een engel bij de deur

Wees niet bang, zegt ze

Een stem temidden van vele stemmen

HERFST

 
Een zonnestraal in mistige dagen

Staphorst is jaloersmakend

In een bubbel gewone dingen heilig maken 

­


­