Zuster Bernarda over soberheid

23 februari 2023
Op zondag vijf maart om vier uur is het  weer ‘Zin en Hapjes’ in het Gruizenkerkje. Als thema hebben we dit jaar voor ‘Levenskunst’ gekozen. Vijf maart gaat het over ‘soberheid’, een levenskunst die we soms wat verleerd lijken. En tegelijk een levenskunst waar we in deze veertigdagentijd bij bepaald worden. We zijn heel dankbaar dat onze columniste deze keer Zuster Bernarda is, van het klooster op de Windraak. Prachtig dat iemand vanuit het kloosterleven wil reflecteren op dit belangrijke thema.

Het thema soberheid is ook een mooi vervolg op de middag van vijf februari, toen het over de levenskunst van ‘genieten’ ging, met columnist Bas van Dongen. Hij sprak over het bereiden van mooie gerechten en de vreugde van het samen eten. Even belangrijk is de levenskunst van soberheid, misschien wel bescheidenheid. Niet voor niets is deze tijd er een van reflectie en bezinning die voor velen gepaard gaat met een vorm van ’vasten’. Soberheid bij uitstek, zou je kunnen zeggen.

Zuster Bernarda is een Liefdezuster van het Kostbaar Bloed, een gemeenschap die nog niet zo lang geleden is verhuisd van het Agnetenberg klooster in Sittard naar de Windraak. Vanuit hun nieuwe plek geven zij gestalte aan hun missie: van betekenis zijn voor de buitenwereld. Gezien de hoge leeftijd van de zusters gaat dat niet meer via werk in zorg of onderwijs, maar wel door het bieden van een luisterend oor aan mensen die troost of bemoediging nodig hebben.


Zuster Bernarda


Vanzelfsprekend is er ook weer muziek deze middag, en het is heel mooi dat die dit keer verzorgd wordt door Thea en Fedor Coenen, op klarinet en toetsen. We kijken weer naar u uit, 5 maart, om vier uur in het Gruizenkerkje.

En alvast, op de eerste zondag van april is er geen gewone zin en hapjes. In plaats daarvan is het de eerste ‘Preek van de Leek’ met burgemeester Verheijen van Sittard-Geleen. Vanwege de ruimte vindt die plaats in de Johanneskerk. Ook om vier uur, dus ook daar welkom!

Het Gruizenteam – Christel, Lianne, Bert, Marijn en Bert.
 
terug