Ik ben de opstanding en het leven!

13 februari 2022
In de bijbel staat het bijzondere verhaal over Lazarus, de broer van Maria en Martha, en ook een vriend van Jezus zelf. Lazarus wordt ziek, en Jezus lijkt te treuzelen als hij om hulp wordt gevraagd. Tenslotte bereikt hij dan toch het huis van Martha en Maria, maar Lazarus is al overleden. De bijbel vertelt dan het verbijsterende verhaal over Jezus die Lazarus terugroept, het leven weer in.
Het is een groot verhaal, met opvallende wendingen en uitspraken van iedereen die er in voorkomt. Daarom komt het in drie achtereenvolgende zondagen aan de orde. Dit was de tweede, en ds Pier Prins reflecteerde op de uitspraak van Jezus: Ik ben de opstanding en het leven. Het bijzondere, zei Pier, is dat die uitspraak niet gaat over de verre toekomst (zoals Martha dacht), maar over het hier en nu. We worden nú geroepen om op te staan, de duisternis achter ons te laten, en volop in het licht te leven. Doodsheid, saaiheid en moedeloosheid horen niet bij Jezus, en dus ook niet bij de kerk.
Voor de kerk is het fijn dat er ook mensen letterlijk  ‘opstaan’, en hun steentje bij willen dragen aan het leven in de gemeente. Deze zondag vierden we dat Gerrie Zandstra-Jansen dat doen wil, als ouderling kerkrentmeester. Zij kreeg daarvoor Gods zegen, die Pier over haar uitsprak. De gemeente beloofde Gerrie te dragen in haar gebeden.
De muziek in de kerk werd verzorgd door Fedor Coenen, Marnix van Gurp, Rianne Spa, Irene van Gurp en Bert Stuij.

Bert Stuij
 
 
terug