Wie oren heeft …

14 maart 2021
Het was misschien ironisch. De gelijkenis die centraal stond in de springdienst op 14 maart was die van de zaaier, die de boodschap uitzaait. Met als thema 'Wie oren heeft...' En juist in deze dienst liet het geluid het de eerste tien minuten afweten, in elk geval voor de mensen die 'live' keken. De versie op www.kerkdienstgemist.nl is gelukkig wel in orde! 

Het thema werd uitgewerkt, allereerst in een tweespraak via ZOOM. Zo veel gesprekken zijn nu immers digitaal. En ook dan blijkt dat horen en zien niet genoeg is om elkaar te begrijpen. Luisteren moet ook met je hart, met je ziel. En daar is geen knopje voor …

In de overweging door Theo Zwartkruis werd dieper nagedacht over de bijzondere gelijkenis uit Mattheus 13. Een zaaier gaat zaaien, en zaad valt soms op rotsen, en soms in goede grond en draagt dan vrucht. Verhaal lijkt zo simpel, het woord wordt gezaaid, en dan zijn mensen natuurlijk goede grond, of stenen die niet willen luisteren. Maar dat zegt Jezus niet. In zijn uitleg zijn wij juist het zaad dat door God wordt uitgestrooid. Soms worden we dan teleurgesteld, maar vaak is het ook verbazend wat goede dingen en goede woorden teweeg kunnen brengen. Theo eindigde dan ook met een oproep – bel of bezoek mensen die je misschien al langer niet gezien hebt en je juist nu zo goed zouden kunnen gebruiken. Zo’n zaadje kan zo welkom zijn, en zoveel betekenen.

Het was ook een dienst in de veertigdagentijden met als grote thema de Werken van Barmhartigheid. Deze zondag werd stilgestaan bij ‘de naakten kleden’. Heel praktisch wordt daar werk van gemaakt door ‘ons’ breicafé. Een zending breiwerk is samen het het ‘Strick Cafe Aachen’ gestuurd naar Libanon, en een prachtig filmpje liet kinderen uit 40 families zien die trots hun trui, muts of das showden.

Kijk deze dienst nog gerust eens terug, ook de mensen die hem al live gezien hadden en een stukje misten. Als je zo’n dienst voor de tweede keer hoort, dan hoor je altijd ook weer nieuwe dingen. Klik hier  om de dienst terug te kijken. 

Het slot was een boodschap voor alle kijkers: Wie het zaad van liefde zaait, brengt geluk bij wie de liefde ontvangt.

Daarmee kunnen we het voorjaar in. 
Het Spring team
terug