Weer zonder opgave naar de kerk

Zondag 26 september 2021
Zondag 26 september was in vele opzichten een feestelijke dag. Kerkgangers mochten weer naar de kerk komen zonder zich van tevoren op te geven. Mondkapjes hoeven niet meer; wel wordt er afstand in acht genomen. De Johanneskerk was behoorlijk gevuld met mensen die verspreid door de kerkzaal zaten.
Deze zondag was er een oecumenische viering in het kader van de Vredesweek, een traditie die al jaren bestaat tussen de protestantse gemeente van deze streek en parochie Vrangendael uit Sittard. Twee keer per jaar komen zij bij elkaar voor een gezamenlijke viering. Op deze manier wordt het geloof beleden rond de Bidweek voor de Eenheid van de christenen in januari, en rond de Vredesweek in september.
Het thema van de Vredesweek 2021 is: Wat doe jij in vredesnaam? De recente ontwikkelingen in de wereld ver weg en de vraagstukken dicht bij huis maken dit tot een indringende vraag. Geholpen door het landelijk aangereikte materiaal en de eerdere afspraak om het thema ‘inclusief samenleven’ uit te werken, heeft een oecumenische werkgroep hierin proberen richting te zoeken. Hoe kijken we met de ogen van het geloof naar onze medemensen, als individu en als gemeenschap? Wat leren we van onze opgedane ervaringen van het bieden van gastvrijheid? En niet in de laatste plaats: hoe laten we ons raken en inspireren door het evangelisch Woord, dat ons wordt toegesproken?
De dienst was voorbereid door een werkgroep, dominee Agnes Hana ging voor in deze dienst, Ren Lantman verzorgde de overdenking, Fedor Coenen begeleide op orgel en piano. Er zong een groepje van 4 zangers, maar ook de gemeentezang was er weer. Ingetogen zingen, dat was de bedoeling volgens de nu geldende coronaregels, maar volgens Agnes Hana was dat niet helemaal gelukt en was de gemeente behoorlijk enthousiast in haar zang.

Zo werd in bidden, luisteren en overdenken het geloof geleefd, gevierd en beleefd.
Willy de Koning

terug