Weer vieringen in Beek en Urmond

28 januari 2022
Het heeft lang geduurd, maar eindelijk kan het weer: kerkdiensten in onze prachtige kleine kerkjes in Urmond en Beek. We gaan daar weer maandelijks met elkaar vieren, en we weten dat er heel wat gemeenteleden zijn die daarnaar verlangd hebben. De eerste dienst vindt plaats in Beek, op 20 februari om negen uur in de ochtend. Urmond is ruim een maand later aan de beurt.

Ook gaan we beginnen met maandelijkse Vesper vieringen in de middag, in de Ontmoetingskerk in Geleen, en in Beek. Steeds om 15.00 uur. U leest daarover in de Onderweg van februari. Het zijn mooie momenten van stilte, muziek en gebed, waarin ook ontmoeten mogelijk is. De eerste vesper is op 13 februari in de Ontmoetingskerk. Op 13 maart is het in Beek.

U bent in alle vieringen van harte welkom. U moet zich wel opgeven. U kunt dat online doen via onze website, maar u kunt ook bellen met Joke van der Steen (046-4584618) of Wim Hendrix (06-10515291)

Wij zien u graag in deze vieringen
Bertha Verkerk en Pier Prins
 
terug