Week van gebed voor Eenheid afgesloten

Zondag 28 januari 2024
In de Catharinakerk in Grevenbicht werd de Week van gebed voor Eenheid afgesloten met een oecumenische viering. Pastoor F. Houwman van de Parochie Maria Moeder van Barmhartigheid  en dominee Jolien Leeffers gingen voor in deze dienst. De pastoor zei in zijn welkom dat het zaadje van de oecumene nog wel wat moet groeien; er waren namelijk heel weinig parochieleden aanwezig. Maar hij wil zijn best doen om de oecumene meer onder de aandacht te brengen in zijn parochie.

Ondanks de geringe belangstelling was het een mooie viering. Christel Prins las over de verschijning van God aan Abraham bij de eiken van Mamre; pastoor Houwman verzorgde de evangelielezing over de gelijkenis van de Barmhartige Samaritaan, het thema van deze gebedsweek. Deze veelgehoorde tekst tijdens de gebedsweek was dit jaar aangereikt door de christenen in Burkina Faso. Dominee Leeffers hield daar een korte overweging bij en er waren veel gebeden om samen uit te spreken. Het zingen gebeurde a capella en dat klonk prachtig vanwege de akoestiek in de grote kerk. De beroemde woorden van de apostel Paulus werden gelezen in een declamatie over de liefde, waarbij de aanwezigen samen uitspraken: “Dit is wat blijft: geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde.”

“Heb God lief en je naaste als jezelf”, is de tekst die te lezen staat op een gebedskaartje dat iedereen tijdens de vieringen in de voorbije gebedsweek meekreeg, ook vandaag in Grevenbicht. De tekst van dit gebed is als volgt:

“Heer Jezus, U die gebeden hebt dat allen één zouden zijn, wij bidden U voor de eenheid van alle christenen naar uw wil en op uw wijze. Moge uw Geest ons geven dat wij de pijn van verdeeldheid ervaren, dat wij onze schuld hieraan erkennen en dat onze hoop alle hoop te boven gaat. Amen.“

Tijdens het koffiedrinken na afloop van de dienst werd een afspraak met de pastoor gemaakt om in maart bij de koffiemiddag in het podiumkerkje over de processie te komen vertellen. Een goede stap in de richting van meer oecumenische samenwerking en kennis over elkaars geloofsbeleving. 

Willy de Koning


 

 
terug