Wat voor predikant zoeken wij?

29 september 2022
Op de heidag van 24 september heeft de kerkenraad nagedacht over hoe de vacature moet worden ingevuld die ontstaan is door het vertrek van ds Pier Prins. U vindt daar hier een verslag van. We gaan op zoek naar een predikant, en de kerkenraad heeft voor de vrouw of man die we zoeken een ‘profiel’ opgesteld.

We zoeken een predikant
  • Die met ons samen hier in Zuid-Limburg de navolging van Christus vorm wil geven, in woord en daad.
  • Die samen met dominee Jolien Leeffers een bijdrage wil leveren aan de opbouw, versterking en vernieuwing van onze in 2020 samengevoegde, pluriforme gemeente.
  • Die een hart heeft voor pionieren, die creatief met ons op zoek wil naar nieuwe manieren om van betekenis te zijn voor onze regio, voor mensen van alle leeftijden en achtergronden.
  • Die hart heeft voor ouderen – want daarvan zijn er veel in onze gemeente – ‘en die vooral ook ideeën heeft om jongeren en jonge gezinnen te betrekken bij onze gemeente en dat zij weer zin krijgen om actief met geloof en zingeving bezig te gaan.
  • Die graag voorgaat en ook de catechese op zich wil nemen.
  • Die graag samenwerkt met mensen van andere christelijke geloofsgemeenschappen, waaronder de Rooms-Katholieke en op die manier de oecumene mede vormgeeft, maar ook interreligieus zoals met de moslimgemeenschap.
  • Die mensen kan verbinden met elkaar en met God.
  • Die enthousiast is, en dit enthousiasme over kan brengen op ons.
  • En zich bij dit alles niet snel laat ontmoedigen, maar vasthoudend is.

In het proces van het vinden van een nieuwe predikant is het belangrijk dat wij onszelf ook goed en eerlijk voorstellen. Daarom is er ook een profiel van onze gemeente gemaakt. Dat stond al op de website, en is door de kerkenraad geactualiseerd. U vind dat profiel hier.

De kerkenraad

 
terug