Warme truien-zondag

Maandag 6 februari 2023
Veel scholen houden op een vrijdag in februari een warme truiendag. Dit jaar is dit op 10 februari. Sinds september 2021 is de Johanneskerk een zogeheten ‘Groene Kerk’. Daarom werd het idee geopperd om op zondag 5 februari allemaal met een warme trui of jas naar de kerk te gaan en die in de kerkzaal aan te houden. Zo kon de verwarming een graadje lager.
Met een voorbereidingsgroep werd invulling gegeven aan deze dienst met het thema: ‘Duurzaamheid’ met deze zondag vooral aandacht voor de schepping en de natuur. Vervolgthema’s kunnen zijn: energie, klimaat en geld. Het gaat niet alleen om duurzaamheid, zei dominee Jolien Leeffers, maar ook om sociale gerechtigheid.
Jolien legde uit wat het betekent om ‘Groene Kerk’ te zijn, voor het beleid, inkoop van producten en het omgaan met energie. Duurzaamheid betekent ook hergebruik van spullen ….. en kleding. Jolien droeg voor het eerst een andere toga in een lichte kleur. Een ‘tweedehandsje’, overgenomen van een collega die met emeritaat ging.
Naar aanleiding van enkele vragen gingen gemeenteleden kort met elkaar in gesprek over milieuvragen.
De lezing voor deze zondag was uit Mattheus 6 vers 19-21 waarin staat: Verzamel voor jezelf geen schatten op aarde: mot en roest vreten ze weg en dieven breken in om ze te stelen. Verzamel schatten in de hemel, daar vreten mot noch roest ze weg, daar breken geen dieven in om ze te stelen. Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn.
In de overdenking vertelde Jolien over het leven van Franciscus van Assisi, zijn radicale ommekeer van een luxe leven naar dienstbaarheid en solidariteit met armen en zieken als voorbeeld voor velen. “Er is een nieuwe solidariteit nodig en wij kunnen allemaal meewerken als instrumenten van God bij de zorg voor de schepping. In onze eigen omgeving en in ons eigen huis”.
Samen met de cantorij werd het Zonnelied van Assisi gezongen, gebeden, liederen en films pasten bij het thema Duurzaamheid.
Willy de Koning
 
terug