Warme huiskamers in Geleen

21 november 2023
Op zondag 19 november was in onze kerkdienst te gast Bobby Houkes van het Leger des Heils. Hij vertelde ons over hun werk, vooral over de “warme huiskamers”, o.a. in Geleen, waar mensen terecht kunnen voor een kop koffie, een broodje, maar vooral voor een luisterend oor. Uw steun daarvoor is welkom.

Bobby vertelde immers dat de kosten van die opvang behoorlijk gestegen zijn, en hij vroeg ons dan ook om ondersteuning. Er was meteen al een mooie collecte opbrengst in de dienst, ruim 300 euro. Maar na afloop van de dienst vroegen meerdere mensen hoe ze het Leger des Heils verder kunnen ondersteunen. Gelukkig is dat goed mogelijk.

U kunt partner zijn in hun werk in Sittard-Geleen door een bijdrage over te maken op  bankrekening NL 90 RABO 0356299708 ten name va  'LdH Project Geleen'. Wees er van verzekerd dat uw steun goed gebruikt wordt. 

Dank voor uw hulp!

De diaconie

terug