Warme-truien-zondag

Zondag 4 februari 2024
Het was zondag 4 februari een graadje kouder in de kerk, maar daar heeft bijna niemand iets van gemerkt. Ten eerste omdat er goed gehoor was gegeven aan de oproep: “Doe een warme trui aan” en ten tweede omdat het deze zondag te warm was voor de tijd van het jaar.
Dat was dan meteen een tekenend feit dat bij het thema van deze dienst paste: de klimaatverandering! Het scheppingsverhaal uit de Bijbel was de rode draad in deze viering.
Dominee Jolien Leeffers had veel kinderen om zich heen verzameld die op allerlei creatieve manieren invulling gaven aan de dienst. Ze staken lichtjes aan op de liturgische tafel, verzorgden de lezingen, hadden hun knuffels meegebracht, ze lazen de brief van Rainbow de Duif over het collectedoel en  deelden briefjes uit waarop de kerkgangers de naam van iemand konden schrijven die aandacht en gebed verdient.
Gezeten tussen de kinderen las Jolien Leeffers heel kort een deel van het scheppingsverhaal uit een peuterbijbel, uit een voorgedrukt A4tje werd een boekje gevouwen over de schepping en er waren veel filmpjes te zien en te  horen, soms om mee te zingen. En voor de komende week kreeg iedereen een ‘zwerfvuil-bingokaart’ mee, om onderweg zwerfvuil te rapen en op te ruimen.
Het was een dienst voor jong en oud, met dit keer de belangrijkste rol voor de kinderen. Een overdenking was er niet maar de begeleidende tekst en het gebed bij de collecte waren een samenvatting van het thema: “God, wilt U ons helpen om de schepping te bewaren en dat we allemaal ons best daarvoor willen doen. En dat het geld dat wij in de collecte geven de mensen in Bangladesh mag helpen, omdat zij extra worden getroffen door de klimaatverandering.”

De dienst sloot prachtig aan op de Spring! dienst van de week er voor, waar ook onze zorg voor de schepping en onze zorgen om de klimaatverandering centraal stonden!

Willy de Koning
 
terug