Wandel voor een Ander

Vrijdag 2 februari 2024
Elke woensdagmorgen van Aswoensdag tot Pasen ( woensdag 14 februari t/m woensdag 27 maart) maakt pater Henk Erinkveld van Klooster Wittem een bezinningswandeling van 12 tot 14 km in de omgeving van Wittem. Iedereen die mee wil wandelen is welkom.

De eerste wandeling is op Aswoensdag, 14 februari. Wie wil kan er een sponsortocht van maken voor de Vastenactie, dit jaar voor kleine boeren in Zimbabwe. Koop in dat geval bij de kloosterreceptie een sponsorkaart voor € 10 (bedrag gaat geheel naar de Vastenactie) waarop u na elke wandeling een pelgrimsstempel kunt laten zetten. Maar ook zonder sponsorkaart kunt u meewandelen. Elke week gaat de tocht naar een ‘heilig plekje’(kapelletje, kerk of wegkruis) en langs een andere route weer terug. Steeds staat ter bezinning één van de ‘werken van barmhartigheid’ centraal (de hongerigen voeden, de naakten kleden, de zieken bezoeken, etc.).

De tocht begint om 8.00 uur met het morgengebed in de Clemenskapel van Wittem (maar op Aswoensdag een eucharistieviering met askruisje). Daarna wordt samen ontbeten (zelf een boterham meenemen – koffie/thee is beschikbaar) en gaan de pelgrims samen op weg. Rond 12.30 uur bent u terug in Wittem.

In Wittem liggen foldertjes met het complete programma van week tot week, maar dat is ook te lezen op de website van het klooster: 

Bron: Klooster Wittem/Bisdom Roermond

 
terug