Wachten en delen

Zaterdag 17 april 2021
Velen van ons zitten in de ‘wachtkamer’ of hebben erin gezeten.
Wachten op vaccinatie. Met alle respect voor mensen die liever niet gevaccineerd willen worden ga ik even uit van allen die er met smart op wachten of hebben gewacht.

Het lijkt me een grote klus om heel Nederland te voorzien van een prikje, of voor de meesten twee prikjes. Het is ook nog onhandig spul om even uit te delen. Het moet op een heel lage temperatuur bewaard blijven. Kan niet in uw en mijn koelkast.

Wie mag het eerst? Iedereen heeft daar een menig over. Wat dat betreft zijn wij tegenwoordig allen viroloog, lid van een Outbreak Management Team of van de (demissionaire) regering. We weten het allemaal beter. Het zijn lastige, haast onmogelijke keuzes. En ik gun echt iedereen de vrijheid en gezondheid.

Het siert een land als de meest kwetsbaren voor mogen gaan. Dus dacht men van zeer oud naar jong te werk te gaan, met daar tussendoor allerlei andere doelgroepen. Die ook heel urgent behoefte aan bescherming hebben.
Wie al een vaccinatie heeft gehad of zelfs twee, heeft meegemaakt dat er een enorme organisatie achter zit met veel vrijwilligers. Het staat op de priklocaties bol van de vrijwilligers.

Op een tochtje door Nederland zag ik overal langs de snelweg gele borden met de letter V. Niet van victorie of vrijheid maar van vaccinatie. Wat een enorme organisatie. Je wordt haast naar de priklocaties toe gedragen. Het is wel even een klus om te bellen. Soms lang wachten, steggelen over de locatie. Nee gaat u maar naar Noord-Limburg (ergens bij Roermond) Geleen, Maastricht of Kerkrade. Het klopt niet altijd. Is ook lastig want de telefonisten hebben alleen lijsten en hebben geen idee waar u en ik wonen.
Je kunt je ook aanmelden per internet, helaas is niet ieder daar even handig in.

Maar vaccineren heeft het effect. We zien al minder sterfgevallen per dag, de verpleeghuizen gaan zachtjes aan weer knuffelen en open leven. Ik merk het ook bij bezoekjes aan huis, de ouderen zijn over het algemeen meer ontspannen. Blijft het toch sneu voor de jongeren die zien hoe de ouderen knuffelen en zij moeten eigenlijk nog braaf thuisblijven en hun leven staat stil.

Waar ik ook aan denk terwijl ik op mijn boomtak zit en peinzend in de toekomst kijk. (Nee ik ben nog niet gevaccineerd, ik ben in afwachting.) Hoe zit het verder in de wereld?
Op mijn fietsje dacht ik wat uit. Wij krijgen die vaccins helemaal voor niets, ‘om niet’ heette dat. Ook genade en zegen is om niet! Hoe zit het bij minder bedeelde werelddelen?
Ik hoor iets fluisteren van 2023!!! Hoe kan dit?
Wij de bloemen buiten zetten en zij elders in de wereld wachten, ziek zijn, bang zijn? Ook komen in die gebieden vast nieuwe varianten van het virus die weer overal kunnen komen. U weet nu uit eigen ervaring hoe zwaar dit leven in angst is en afstand is.  Kunnen we niets doen, staan we erbij en kijken ernaar? Hoe verhoudt zich dit tot onze wijsheid die we nu hebben vergaard over barmhartigheid? 7 weken lang naar Pasen toe hebben we gehoord over de hongerigen, de naakten, de dorstigen en de zieken… Zijn we barmhartig als het eropaan komt?

Ik kreeg een idee voor een actie, ik een vaccin, zij een vaccin. Of breder, wij een vaccin, zij een vaccin.
Als ieder voor die twee spuitjes voor niets krijgt, iets wil overmaken naar het Rode Kruis. Zij zijn over de hele wereld actief en doen alles om te zorgen dat wereldwijd niemand bij zorg en dus ook bij dit vaccin overgeslagen wordt.  Ik heb het Rode Kruis gebeld en ze waren wild enthousiast en ik heb een nummer gekregen. Ik zet het onder aan de dit verhaal.

Doet u mee? Geeft u het door aan familie, vrienden en bekenden. Wij kunnen niet zonder elkaar. Het is een actie met een dubbel doel, hopelijk helpen we ooit corona de wereld uit en dat kunnen we alleen maar met zijn allen. Want als er iets is wat we geleerd hebben is dat we op leven en dood in de hele wereld met elkaar verbonden zijn. ‘Heb uw naaste lief als u zelf’ zegt Jezus.

U kunt helpen door het Rode Kruis te steunen.
Zij hebben een rekeningnummer geopend voor de coronahulpverlening
NL19 INGB 0000 0072 44 ten name van het Nederlandse Rode Kruis. U kunt erbij vermelden ‘wij een vaccin, zij een vaccin’
 
Ds. Agnes Hana
terug