Wil je ook je steentje bijdragen?

23 februari 2023
In onze kerk zijn veel gemeenteleden actief die op verschillende manieren hun steentje bijdragen aan het werk in de gemeente. Dat zijn onze gewaardeerde vrijwilligers! Ouderlingen, kerkrentmeesters, diakenen, leden van werkgroepen, het vormings- en toerustingswerk, commissies liturgie en eredienst, de cantorij, de redactie van Onderweg en onze Nieuwsbrief. We zijn blij en dankbaar voor al die inzet van gemeenteleden. Immers, kerkzijn doe je samen. Nu er dit jaar vrijwilligers stoppen en we ook mooie nieuwe activiteiten willen opstarten, zijn we op zoek naar jou! Wil je ook je steentje bijdragen aan onze levendige gemeenschap waarin veel vormen van vieren, leren en dienen mogelijk zijn? Waar kinderen welkom zijn en waar we gericht en betrokken zijn op anderen? Kijk maar eens of er iets bij is, waarvoor jij je als vrijwilliger wilt gaan inzetten.

We zijn op zoek naar gemeenteleden voor:

  • Werkgroep Bezinning & Ontmoeting
  • College van Diakenen
  • College van Kerkrentmeesters
  • Redactie Onderweg en Nieuwsbrief
  • Verschillende activiteiten in de kerk
  • Kerkenraad
  • Vertrouwenspersonen voor Veilige Kerk

En als je een warm hart hebt voor duurzaam, dan is jouw aanmelding zeker gewenst voor:

  • Projectgroep Duurzame/Groene Kerk

Aanmelden of meer informatie kun je krijgen bij:
scriba Klaas Bos via scriba@pgmbd.nl
voorzitter Sietse van der Sluis via vz@pgmbd.nl of 06-53711402

Weet je iemand, die mogelijk geschikt zou kunnen zijn voor één van bovengenoemde vacatures, dan horen we dat natuurlijk ook graag. Dank!

Protestantse Gemeente Maas- en Beekdal
veelvormig, open en gastvrij

terug