Vreemdelingen onderdak bieden

Zondag 7 maart 2021
Het interview met Ruud Steen over 'Vreemdelingen onderdak bieden" bleek via KerkTV niet heel goed te volgen. Daarom een herkansing via deze link

Het thema van de Veertigdagentijd dit jaar luidt: “Ik ben er voor jou, zeven keer barmhartigheid”. De Zeven Werken van Barmhartigheid staan centraal en elke zondag wordt iemand geïnterviewd (live of vooraf opgenomen) die een bepaalde betrokkenheid heeft bij één van de werken. De eerste zondag ging het over: Zieken bezoeken, de tweede over: Dorstigen drinken geven. Deze derde zondag dus: Vreemdelingen onderdak bieden. Nu volgen nog, Naakten kleden, Hongerigen te eten geven, Gevangenen bezoeken en Doden begraven.
Zes van deze werken zijn gebaseerd op de woorden van Christus volgens Matteüs 25:35-36: “Ik had en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was vreemdeling en jullie namen mij op, ik was naakt en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij, ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe. Het zevende werk: de doden begraven, is ontleend aan het apocriefe boek Tobit 1:17, waarin speciaal de zorg voor de overledenen wordt benadrukt.  Werken van barmhartigheid zijn van oudsher daden van christelijke naastenliefde; het zijn werken die uit liefde tot de naaste en uit liefde tot God verricht worden.
 
terug