­

1. Wat is een toezegging?

Een toezegging is een belofte richting de gemeente dat u een bedrag wilt overmaken. Een voorbeeld is de toezegging bij de jaarlijkse Actie Kerkbalans.

2. Wat is een bijdrage?

Een bijdrage is het overmaken van een bedrag naar de gemeente voor een specifiek doel. Afhankelijk van het doel kan een bijdrage gedaan worden zonder dat daar eerst een toezegging aan vooraf is gegaan (bijvoorbeeld Solidariteitskas).

3. Wat is het verschil tussen een bijdrage en een toezegging?

Een toezegging is een mededeling richting de gemeente dat u geld wilt overmaken. Een bijdrage is het daadwerkelijk geven van geld.

4. Waarom zie ik een onbekend rekeningnummer bij de iDEAL-betaling?

Als u een iDEAL-betaling doet, wordt het geld niet direct op de rekening van uw gemeente gestort. Het geld gaat eerst naar NL21 INGB 0674 7738 37 'Stichting derden gelden rekening' van SKG Collect. U ziet dan bijvoorbeeld bij uw betaling staan: “Protestantse gemeente ….. via ING.” Vanaf deze iDEAL-tussenrekening wordt de batch (verzameling) met bedragen vervolgens geboekt naar de rekening van uw gemeente. Dit is een gebruikelijke werkwijze bij de verwerking van iDEAL-betalingen.

5. Hoe vind ik de informatie voor de aftrek van giften?

De giften die u via Appostel of SKG Collect doet, zijn aftrekbaar voor de belasting. U kunt in de geschiedenis van Collect of Appostel zien welke bedragen u heeft gegeven. Het is ook mogelijk een selectie te maken via het internetbankieren van uw bank. U kunt zoeken op de tenaamstelling van uw kerkelijke gemeente. Let op: maak een selectie van de rekeningen van zowel de diaconie als de kerkrentmeesters. Dit kunnen dus meerdere rekeningen zijn.

Als u gebruik maakt van een Tegoed, kunt u de aankoopbedragen van het Tegoed eveneens aftrekken als gift. U gebruikt dan het RSIN nummer van de diaconie óf de kerkrentmeesters; afhankelijk van de tenaamstelling van de rekening waarop het Tegoed gestort wordt. Het is niet nodig apart per doel/collecte te selecteren wat u heeft gegeven en het hierbij behorende RSIN nummer op te zoeken.

6. Is het systeem AVG-proof?

Uw gemeente kan Appostel en SKG Collect AVG-proof instellen. De gedeelde informatie is alleen inzichtelijk voor de verbonden gemeenteleden via de app. U bepaalt bovendien zelf welke contactinformatie u wel en niet wilt delen met andere gemeenteleden binnen de app.

7. Wat is een Tegoed?

Een Tegoed kunt u zien als een digitale collectebon. Met het Tegoed kunt u onder andere de digitale collecten betalen. Het Tegoed kunt u aankopen via iDEAL. Het bedrag van uw aangekochte Tegoed wordt op de rekening-courant van uw gemeente gestort. Dit kan alleen als uw gemeente van deze mogelijkheid gebruik maakt.

8. Waarom zie ik soms maar één collecte?

Wanneer uw gemeente gebruik maakt van een Bundeldoel, ziet u één regel voor de collecte staan. Als u hierop klikt, ziet u de onderliggende collecten voor de betreffende week. Door de collecten te bundelen, kunt u eenvoudig in één handeling voor de verschillende doelen geven. Uw gemeente bespaart hiermee ook transactiekosten.

9. Hoe kan ik mijn gegevens/foto uploaden in Appostel?

Dit is mogelijk via uw eigen account in Appostel. U bepaalt zelf of u een foto toevoegt. Ook heeft u de keuze om uw gegevens te delen met anderen. De foto en uw gegevens worden alleen gedeeld binnen de beveiligde omgeving van Appostel van uw eigen kerkelijke gemeente. In deze korte instructievideo ziet u hoe u dit kunt doen:

10. Wat heb ik nodig om de Appostel app te kunnen installeren?

Om Appostel te kunnen downloaden en installeren, heeft u een smartphone, tablet of ipad nodig met de meest recente versie van het besturingssysteem óf tot twee versies daarvoor. Daarnaast geldt voor Apple dat de app werkt vanaf versie IOS 11.


Let op: vul als naam van de gemeente in:
Prot. Gem. Maas- en Beekdal.
  
  

11. Een toezegging gedaan, wat moet ik daarna doen?

Het overmaken van het toegezegde bedrag is afhankelijk van de gekozen betaalwijze. Bij “Incasso” zal uw gemeente het bedrag (of bedragen) automatisch incasseren van uw betaalrekening. Bij “Zelf overmaken” kunt u het bedrag zelf via internetbankieren overboeken naar de rekening-courant van uw gemeente. De gemeente kan instellen dat u een herinnering krijgt voor toezeggingen in de toekomst.

12. Instructievideo digitale collectes


  
terug