Vitale beroepen

01-10-2020: Ineens dook in dit voorjaar de term “vitale beroepen” op. Bij de uitbraak van het coronavirus  zijn er door de Rijksoverheid cruciale beroepsgroepen aangewezen om de samenleving draaiende te houden. Het gaat om beroepen die onmisbaar zijn. Welke beroepen staan er zo al op het officiële lijstje van de overheid?

Vanwege de crisis draait het uiteraard allereerst om werkers in de gezondheidszorg en de hulpverlening. Verder om mensen die de voedselvoorziening gaande houden. Personeel dat werkzaam is in het transport en het vervoer. Mensen die zorgen voor de nieuwsvoorziening en voorlichting, zodat we op de hoogte blijven over er gaande is. Mensen die de techniek, de ICT in standhouden. Medewerkers die voor zorgen dat betalingen en uitkeringen van loon door kunnen gaan. Politie en defensie worden tot de vitale beroepen gerekend en dat geldt evenzeer voor mensen die werkzaam zijn in het onderwijs
Zelfs predikanten, priesters, imams, rabbijnen en andere geestelijken en geestelijk verzorgers worden gerekend tot de vitale beroepen. Zo kreeg ik in april dit jaar een officiële en op naam gestelde brief van de synode waarin vermeld stond dat ik in het ambt van predikant te allen tijde toegang moet hebben tot gemeenteleden en anderen, mochten zij erom vragen. 

De afgelopen weken stonden in de zondagse kerkdiensten Bijbelse profeten in het middelpunt. Van verschillende kanten is Jona belicht. In een andere dienst kwam de profeet Ezechiël voorbij. Voor mij zijn profeten een vitaal belang.  Ze worden door God geroepen en aangesteld om op te treden. Om mensen te bewaren bij God, zijn woord en zijn weg. Profeten zijn er om mensen te waarschuwen en te zeggen waar het op staat. En de ene profeet is daarin moediger en doortastender dan de andere.
Het is echter niet alleen de taak van de profeet om onheil en ondergang aan te kondigen, maar evenzeer heil, heling en genezing. Het is daarnaast ook volop profetisch om mensen perspectief te bieden, te troosten en te bemoedigen. Vooral dat laatste kunnen we ook in deze dagen goed gebruiken.

Het profetische zie ik ook en vooral terug in Jezus. Als geen ander is hij onmisbaar. Zijn evangelie is van vitaal belang. Bij Jezus draait het niet alleen om inspirerende en concrete (profetische) woorden, maar evenzeer om (profetische) daden. En in en door Jezus’ woorden en daden krijgt God een gezicht. 

Er mag dan officieel lijstje van de overheid zijn met vitale beroepen, daarnaast zijn er nog zoveel andere beroepen, taken en werkzaamheden die er juist in deze tijd toe doen. Zoals bijvoorbeeld mensen die zorgen voor mooie muziek of kunst. Of mensen die bijdragen aan het welzijn van anderen en een luisterend oor bieden. Ik denk daarbij ook aan de vele vrijwilligers. Ik heb daarbij ook de rol en de betekenis van de kerk in gedachten. Voor mij heeft de kerk dan ook een vitale en profetische functie in de samenleving, als ik zie wat de kerk vaak in stilte en belangeloos doet voor de ander en voor de samenleving. En behalve dat, ook steeds weer komt met een boodschap van vreugde, vrede, hoop en licht. 
Pier Prins

 

terug