Vijf leden PGMBD gedecoreerd

Donderdag 28 april 2022
Maar liefst vijf leden van de Protestantse Gemeente Maas- en Beekdal kregen deze week een Koninklijke onderscheiding opgespeld. De onderscheiding van Germ Visser werd aangevraagd door enkele gemeenteleden van de PGMBD en was van tevoren bij de redactie bekend zodat er foto’s konden worden gemaakt. Op de dag van uitreiking stond daarom al een bericht te lezen op deze site.
Later werd bekend dat nog vier PGMBD-leden een onderscheiding hadden ontvangen. Zij werden voorgedragen voor een onderscheiding vanuit diverse maatschappelijke en sociale instellingen. Namens de PGMBD kregen alle 5 leden een felicitatiekaart toegestuurd. Vier van hen wonen in de gemeente Sittard-Geleen en kregen de onderscheiding opgespeld door burgemeester Hans Verheijen. Burgemeester Christine van Basten-Boddin van de gemeente Beek reikte de onderscheiding uit aan Joke Ouwerkerk. De twee genoemde burgemeesters zijn namens hun gemeente actief op Facebook en plaatsten foto’s van de gedecoreerden op internet. Daar maken we dankbaar gebruik van, zodat we ook hier hun blije gezichten kunnen tonen.

Op de websites van beide gemeenten staat te lezen waarom deze mensen hun onderscheiding hebben ontvangen. Drie van hen werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau; twee van hen werden Ridder in de Orde van Oranje Nassau. De motivaties leest u hieronder:

Mevrouw J. (Joke) Ouwerkerk (76) uit Beek:
Mevrouw Ouwerkerk is al vanaf 1988 pastoraal bezoeker. Ook is zij meer dan 25 jaar overblijfkracht geweest op Brede School De Bron in Neerbeek. Van 2000 tot 2019 is mevrouw Ouwerkerk als staflid en leider van de Bevers verbonden geweest aan Scouting Sint Martinus Beek. Dankzij haar koesteren veel jeugdleden een fijne herinnering aan de vereniging. Sinds 2001 is zij lid en bestuurslid bij de EHBO-vereniging. Ondanks haar respectabele leeftijd is zij nog steeds inzetbaar als begeleidend bestuurslid bij herhalings- en reanimatielessen. Mevrouw Ouwerkerk is iemand die nooit iets te veel is en altijd bereid is om iemand te helpen. Zij plaatst niet zichzelf maar anderen op de voorgrond. Ze is zeer sociaal en heeft een groot en warm hart.
Mevrouw J. (Joke) Ouwerkerk is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. (zie foto boven dit artikel)

Mevrouw C.A.A. (Corinna) Sipkema-van Geel (70) uit Geleen:
Mevrouw Sipkema-van Geel is de oprichter en organisator van Afasiesoos Sittard-Geleen. Zij organiseert bijeenkomsten en activiteiten voor patiënten met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH). Bovendien is mevrouw Sipkema-van Geel binnen Burgerkracht Limburg betrokken bij de Klankbordgroep NAH. Namens deze klankbordgroep is mevrouw Sipkema-van Geel bestuurslid en inmiddels vicevoorzitter van de Wmo-raad Sittard-Geleen. Daarnaast geeft zij spreektrainingen aan de vrijwilligers van de Protestantse Gemeente Maas- en Beekdal.
Mevrouw Sipkema-van Geel is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer J.W. (Jan-Willem) Westra (71) uit Geleen:
De heer Westra was kerkvoogd en secretaris binnen de Hervormde Gemeente Breda. Hij was penningmeester binnen de Protestantse Gemeente Geleen-Beek-Urmond. Bovendien was de heer Westra penningmeester bij Cuisine Culinair Nederland en is hij bestuurslid bij Cuisine Culinair Limburg. Hij is wedstrijdleider en penningmeester bij Bridgeclub Geleen. Daarnaast is de heer Westra voorzitter van de Geleense afdeling van het KWF Kankerbestrijding. Hij is secretaris van de Stichting Kledingbank Limburg en penningmeester van de Coöperatieve Vereniging Zuidenwind.
De heer Westra is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer H.C. (Henk) Boterenbrood (70) uit Grevenbicht:
De heer Boterenbrood was jarenlang secretaris/penningmeester van voormalige basisschool Ds Deeleman-School in Grevenbicht.
Hij is voorzitter van Modelbaan Vereniging Zuid-Limburg en voorzitter van Spoorgroep Zuid een samenwerkingsverband van drie Modelbaanverenigingen. Daarnaast is de heer Boterenbrood secretaris en interim voorzitter van Stichting Podiumkerkje Grevenbicht.
De heer Boterenbrood is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer G.W. (Germ) Visser (69) uit Sittard:
De heer Visser was voorzitter van het schoolbestuur van de basisschool Gustav Hoefer in Sittard. Hij heeft de verbouwing en herinrichting geleid van de Protestantse Johanneskerk in Sittard alsmede de herinrichting van het kerkplein voor de Johanneskerk. Daarnaast was de heer Visser scriba (secretaris) binnen de Protestantse Gemeente Sittard-Grevenbicht en vervolgens coördinator systeem- en datatechniek binnen de huidige Protestantse Gemeente Maas- en Beekdal.
De heer Visser is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Willy de Koning
 
terug