Vieringen in de veertig dagentijd

Donderdag 8 februari 2024, aangepast 12 maart. 
De komende periode, de veertig dagentijd op weg naar Pasen, is bij uitstek een periode voor bezinning, inspiratie en ontmoeting. Vele vieringen bieden daar gelegenheid voor. In onze protestantse traditie hebben we niet zoveel aandacht voor het begin van de 40 dagentijd. Bij de katholieken is dat anders. Na het carnaval, wat hier in het zuiden niet te missen is, begint de 40 dagentijd met Aswoensdag, dit jaar op 14 februari. Na het feesten komt het vasten! Op die dag kan men in katholieke kerken een askruisje op het voorhoofd kan laten zetten als teken dat je als mens stof bent en tot stof zult weerkeren. De as die daarvoor wordt gebruikt is afkomstig van de verbrandde takken van Palmpasen van het jaar daarvoor.

Tijdens de 1e zondag in de 40 dagentijd staat meestal het verhaal van de verzoeking van Jezus in de woestijn centraal, waar hij volgens het verhaal 40 dagen verbleef. Op de 2e zondag gaat het dan vaak over de verheerlijking van Jezus op de berg waar hij Mozes en Elia ontmoet. De volgende zondagen laten vaak iets zien van momenten uit het leven van Jezus. Jezus noemde zichzelf bijvoorbeeld het levende water toen hij in gesprek was met een vrouw bij de put (Johannes 4:14). Ook noemde hij zich het licht voor de wereld (Johannes 8:12). Jezus sprak over zaad dat gezaaid wordt in de aarde om vrucht te kunnen geven (Matteüs 13).

De laatste zondag voor Pasen is de Palmzondag. Dan wordt Jezus met gejuich binnengehaald in Jeruzalem door een menigte die met takken staat te zwaaien. Wij vieren dit feest met de kinderen die dan een Palmpasenstok mogen maken tijdens de kerkdienst. Die dienst is trouwens een SPRING! dienst, met als thema 'the Fear of Missing Out' - de angst om iets te missen. Een begrip dat onder jongeren zeer bekend is, maar wie weet ook op Palmpasen wel in Jeruzalem speelde. 

Vervolgens staan we tijdens die laatste week stil bij het lijdensverhaal van Jezus op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag. En dan tot slot is het Pasen waarbij narcissen symbool staan als Paastrompetten om te vieren dat Jezus de dood overwon.

Tijdens de 40 dagentijd kunnen we door middel van de liturgische schikking in de kerk en door middel van het projectlied dat als eerste lied tijdens die diensten wordt gezongen, de weg van Jezus volgen, van de woestijn naar de Paastuin.

Een overzicht van de vieringen in de 40 dagentijd en de daaraan gekoppelde symbolen:
 • Woensdag 14 februari Aswoensdag (geen dienst), symbool: As
 • Zondag 18 februari ds. Willem Boon, met medewerking van de cantorij, symbool: zand van de woestijn
 • Zondag 25 februari ds. Jolien Leeffers, symbool: stenen die een berg vormen
 • Zondag 3 maart ds. Sophie Bloemert, symbool: water
 • Maandag 4 maart oecumenische viering in de katholieke kerk te Beek, thema: sabbatsrust
 • Dinsdag 5 maart ds. Jolien Leeffers in Hoogstaete, met kruiswegstatie van Hennie van der Steeg en viering van het Heilig Avondmaal
 • Zondag 10 maart ds. Jolien Leeffers, om 9.00 uur in Urmond en om 10.30 uur in de Johanneskerk, tijdens beide diensten wordt er gedoopt, symbool: licht
 • Zondag 17 maart ds. Willem Boon, symbool: aarde
 • Zondag 24 maart Spring!-dienst, de kinderen maken een palmpasenstok, symbool: groene takken
 • Donderdag 28 maart om 19.30 uur: Witte Donderdag met handwassing en viering van het Heilig Avondmaal
 • Vrijdag 29 maart om 19.30 uur: Goede Vrijdag met medewerking van de cantorij en met beelden van de kruiswegstatie van Anna Kool-Troost
 • Zaterdag 30 maart om 22.00 uur: Stille Zaterdag, paaswake met doopgedachtenis, en met medewerking van de cantorij
 • Zondag 31 maart Pasen, ds. Jolien Leeffers, symbool: narcissen als paastrompetten

Ds. Jolien Leeffers
terug