29 maart: vesper maaltijd 40-dagentijd

23 maart 2023
Op woensdagavond 29 maart, van 18.00 tot 19.00, is er een vespermaaltijd in de Johanneskerk. Deze maaltijd staat in de mooie traditie van ruim dertig jaar oecumenische vespers en maaltijden met de parochie Vrangendael in de 40 dagentijd – maar sluit die in zekere zin ook af.

Alles heeft immers zo zijn eigen tijd. En dat blijkt nu ook te gelden voor de oecumenische vespers die we  lang samen vierden. Altijd was er een enthousiaste groep mensen uit beide kerkgenootschappen die zich hiervoor inzette. We begonnen met een inspirerende liturgie waarin we ruimte maakte om met elkaar van gedachten te wisselen over actuele zaken. We sloten  het samenzijn af met een gezamenlijke sobere maaltijd. 
Nu is de tijd gekomen om hier een punt achter te zetten. Jammer, maar begrijpelijk. We moeten vaak keuzes maken.  

Van onze kant willen we echter niet in mineur eindigen, en daarom hebben we de vesper maaltijd op 29 maart georganiseerd. Deze vesper is voorbereid door leden van de PGMBD, en wordt zoals gezegd gehouden in de Johanneskerk. Uiteraard zijn belangstellenden van buiten onze kerk hier ook van harte welkom. Wel graag van tevoren opgeven in verband met de maaltijd.
Opgeven kan bij: Iet den Boer en
 Joke ven der Steen.  

Iet den Boer en Joke van der Steen
terug