Verwarring over de Eindejaarscollecte

Zaterdag 16 januari
Er kwamen in de afgelopen dagen bij de Kerkenraad en het College van Kerkrentmeesters veel vragen binnen van verontruste leden over de recente Eindejaarscollecte, waarop ik hier een korte toelichting wil geven:
  • Wat is de Eindejaarscollecte?
Het betreft een vaste collecte op het rooster van de PKN bestemd voor het werk van de eigen gemeente. Deze werd bij de Voormalige PGSG jaarlijks gehouden, maar bij de voormalige PGGBU niet. Een ander voorbeeld is de Paascollecte waarvoor hetzelfde geldt.
  • Waarom staat er een bankrekeningnummer van de voormalige PGSG op de acceptgirokaart?
Sinds de samenvoeging tot de Protestantse Gemeente Maas- en Beekdal vallen alle bankrekeningen onder de nieuwe gemeente. Een enorm aantal dat hoge kosten met zich meebrengt en we willen dat aantal bankrekeningen terugbrengen op een zorgvuldige manier. De naamswijziging van de bankrekeningen die we willen behouden is in gang gezet maar dit proces kost tijd. Het gaat in het bestek van dit artikel te ver om dat precies uit te leggen, maar er moeten een eerst aantal zaken geregeld zijn waaronder de samenvoeging van de gemeenten in één ledensysteem (de Ledenregistratie van de Protestantse Kerk in Nederland) die helaas vertraagd was.
Voor de ontstane verwarring bieden wij onze excuses aan, maar we vragen ook begrip van de leden van onze gemeente. Hoewel de samenvoeging al meer dan een halfjaar een feit is, vindt er op de achtergrond nog heel veel werk plaats in College en kerkenraad om de puntjes op de spreekwoordelijke i te zetten. Komt u iets tegen dat volgens u niet klopt of wat u niet begrijpt. Blijf dat dan melden zodat we het kunnen aanpakken.
Met vriendelijke groet,
Bert Bosman, penningmeester College van Kerkrentmeesters
terug