Verslag Projectgroep Groene Kerk

Maandag 11 december 2023
Op de gemeenteavond van 23 november heeft de projectgroep Groene Kerk, zich voorgesteld en haar ambities gedeeld. Onze kerkelijke gemeente heeft de status Groene Kerk. Dat betekent dat we als gemeente initiatieven ontplooien die bijdragen aan een beter (leef)klimaat. De projectgroep richt zich op vier thema’s te weten, schepping en natuur, energie en klimaat, bewust inkopen en omgang met geld.

Tijdens de gemeenteavond hebben we aan de aanwezige gemeenteleden gevraagd om ons praktische ideeën en tips mee te geven over eigen ervaringen op het gebied van duurzame initiatieven. De tweede vraag die werd gesteld betrof een reactie op het idee van vergroening van het kerkplein van de Johanneskerk, zou dat kunnen, wat vinden we ervan om het idee van een groener kerkplein samen verder uit te werken.

Dat het onderwerp Groene Kerk leeft blijkt uit de vele mooie en nuttige reacties die we op de gemeenteavond ontvingen. Er zijn heel veel goede ideeën gedeeld waar we als projectgroep maar ook als gemeente ons voordeel mee kunnen doen. Om maar eens een paar voorbeelden te noemen:
  • Op Facebook een groep aanmaken of aansluiten bij wish, gift en smile (gratis matchen van vraag en aanbod). Je moet er lid van worden;
  • Praktische tips delen via Onderweg en organiseer een marktplaats voor ideeën, b.v. dit heb ik gedaan/ik wil weten;
  • Interview gemeenteleden die al ruime ervaring hebben met duurzaamheid en deel dit via Onderweg;
  • Organiseer een kring over duurzaamheid;
  • Enthousiasmeer gemeenteleden om in dagelijks leven groene beslissingen te nemen;
  • Gezonde gemeenteleden oproepen te fietsen en anders te carpoolen;
  • Plaats een boekenkast in de kerk. Ieder kan brengen en halen.
Het idee om een groener kerkplein bij de Johanneskerk verder uit te werken leverde veel nuttige reacties op. De reacties varieerden van heel positief op een vergroeningsslag van het kerkplein tot het behoud van de huidige status en functionaliteit, met wat minder ingrijpende vergroeningsacties. Deze mix aan reacties op de eventuele vergroening van het kerkplein geven voldoende aanleiding om eens met een aantal mensen die dat willen goed naar de huidige en wenselijk situatie te kijken. De reacties die we op de gemeenteavond kregen -en misschien komen er nog meer- worden daarin meegenomen.

Om die reden wil de projectgroep hierbij een oproep doen aan gemeenteleden die over dit vergroeningsidee mee willen denken. Heb je belangstelling om mee te denken laat dit dan weten aan de projectgroep via e-mail:  j.m.musson@home.nl of telefonisch 046-4512990.

Namens de projectgroep Groene Kerk,
Bas van Dongen

 
terug