Veertig dagen nog tot Pasen

17 februari 2021
Het is vandaag Aswoensdag, voor veel Katholieke gelovigen de dag om het askruisje te halen. Dat gebeurt dit jaar in verband met de coronavoorschriften niet met het tekenen van een askruisje op het voorhoofd, maar met het strooien van een beetje as op het hoofd. 
In onze protestantse traditie kennen we dit ritueel niet, maar steeds meer kerkleden beleven jaarlijks de 40-dagentijd als zeer speciaal. Een periode van inkeer, reflectie, matiging en uitzien naar het licht van Pasen. 
Via de landelijke PKN-website kan men zich inschrijven voor het ontvangen van een dagelijkse boodschap per mail. Dit jaar staan de 7 werken van barmhartigheid centraal.
Via deze link kan geluisterd worden naar een lied over de 40-dagentijd. 
Willy de Koning
terug