Veertig dagen duurt de reis

Zondag 18 februari 2024
De Veertigdagentijd loopt dit jaar van Aswoensdag 14 februari tot en met zaterdag 30 maart. Zondag 31 maart is het Pasen. Op de eerste zondag in de Veertigdagentijd, 18 februari, ging dominee Willem Boon voor in de Johanneskerk. Op weg naar Pasen wordt elke zondag een projectlied gezongen met het volgende refrein.

Veertig dagen duurt de reis
Naar het feest van Pasen
Ga de weg die God ons wijst
Hij brengt mensen samen

De cantorij onder leiding van Hans Timmermans en met Cariene Groen-Zwart aan de piano ondersteunde de samenzang. Ook dominee Boon zong mee bij de cantorij en dat kondigde hij aldus aan: “U zult mij vandaag wat heen en weer zien fladderen”, want hij moest diverse keren van plaats wisselen tussen het spreekkatheder en de cantorij.

De schriftlezingen waren uit Genesis 1: 8-15 en Marcus 1: 12-15

Willy de Koning
 
terug