Veertig-tijden

De eerste maand van het nieuwe jaar is alweer voorbij. 2022 ligt achter ons, 2023 voor ons. Tijd van leven. We kijken vooruit naar wat gaat komen.

In de Bijbel is daarbij het getal veertig van belang. Veertig is de tijd waarin de mens besef krijgt van belangrijke dingen. Veertig (jaar) is de tijd van een generatie. Elke generatie moet eigenlijk van het begin tot het einde een leerschool zijn. Leren is niet alleen een individuele aangelegenheid, het is ook iets wat we samen met anderen doen. Leren wil altijd zeggen: nieuwe wegen vinden en goede keuzes maken. Het is een tijd van groeien. We zien dat ook bij het volk Israël dat 40 jaren door de woestijn moest zwerven op weg naar het beloofde land.

En we zien het getal 40 bij belangrijke figuren uit de Bijbel. Noach verblijft 40 dagen en nachten in de ark wanneer de aarde onder water staat en hij samen met zijn gezin en de dieren is gered. Mozes is 40 dagen en nachten op de berg van God wanneer het volk Israël uit Egypte is vertrokken en ze daar moeten wachten. God geeft hen dan zijn leefregels, de tien geboden. En de profeet Elia verblijft 40 dagen in de woestijn wanneer hij op de vlucht is. Daar in die woestijn mag hij God ontmoeten. Ook Jezus werd na zijn doop in de Jordaan naar de woestijn gevoerd waar hij 40 dagen en nachten verbleef en met allerlei verleidingen te maken kreeg.

Zo’n veertig-tijd is een tijd om bewust door te maken. Tijd van bezinning. En de woestijn staat voor eenzaamheid en verlatenheid. Het kan een zware tijd zijn met beproevingen en verleidingen. Er moeten keuzes gemaakt worden. Er kan sprake zijn van rouw, maar ook van groei of het is een tijd van uithouden. Een ‘veertig-tijd’ is een belangrijke tijd om iets te laten rijpen.

Ook wij kunnen zulke tijden meemaken. Het is nooit een gemakkelijke tijd. Het zijn dagen van zoeken en misschien vechten, verleidingen moeten worden weerstaan en goede keuzes worden gemaakt.

Heb jij of hebt u wel eens zo’n ‘veertig-tijd’ meegemaakt? En hoe ben je die doorgekomen?

We mogen van God steun verwachten wanneer we ons in zo’n periode bevinden. Het is een tijd van bezinning of een tijd van vasten. Dat geldt ook voor de 40-dagentijd die we ieder jaar weer meemaken, de periode van 7 weken voor het Pasen is, het feest dat Jezus de dood heeft overwonnen en leeft. De zondagen worden niet meegeteld bij die 40 dagen. Op zondag hoef je niet te vasten. Het is goed is om in die 40-dagentijd iedere zondag al even vooruit te kijken naar Pasen. Het feest komt!

ds. Jolien Leeffers

terug