Uitnodiging gemeenteavond 23 november

23 oktober 2023
Op 23 november is het weer zo ver, een gemeenteavond van onze protestantse gemeente. Vanaf 19.30 wordt u ontvangen met koffie en thee. We starten met het inhoudelijke programma om 20.00 uur, met een korte introductie van de nieuwe structuur en voorziene nieuwe leden van de kerkenraad.

We gaan deze keer beginnen met de groene kerk en hoe we in de praktijk groene kerk zouden kunnen zijn en blijven. Dit deel van de avond wordt voorbereid door de projectgroep Groene Kerk onder leiding van Bas van Dongen. Dit onderwerp leent zich heel goed voor een vertaling naar onze eigen thuissituatie. Het zet ons aan het denken over wat we daar zouden kunnen en misschien wel moeten doen om dit echt in de praktijk ook handen en voeten te geven.

Een tweede Onderwerp is uiteraard weer een kleine update ten aanzien van de vorderingen van de KerkTV/Beamer groep. Er is weer een en ander gebeurd sinds juli, er komen nog meer veranderingen aan, en we praten jullie graag even bij.  

Een derde onderwerp is het bijpraten van de gemeente over de stand van zaken van het beroepingswerk. Voorzitter van de beroepingscommissie Bindert Vriesema zal ons uitleggen of er nog verrassingen te verwachten zijn dit jaar.
Ook zal er zoals gebruikelijk een korte toelichting op onze begrotingen van de kerk en de diaconie gegeven worden, en hoe we inmiddels bezig zijn met het vorm en inhoud geven van ons grote project ‘Binden en Boeien’.

Tot slot zal de stand van zaken en de verdere discussie over het worden, zijn en blijven van een veilige kerk aan de orde komen. Op een wat andere manier dan gebruikelijk zal dit zichtbaar gemeekt worden door de Veilige Kerk voorbereidingsgroep.

Vanzelfsprekend zijn er tenslotte hapjes en drankjes om het geheel af te ronden. We hopen jullie op deze manier weer een interessant programma te bieden, en graag tot ziens op de gemeenteavond van 23 november 2023. Nogmaals, om half acht in de Johanneskerk wordt u verwelkomd met koffie en thee.

Sietse van der Sluis
 
terug