Tweede zondag in de 40-dagentijd

zondag 28 februari 2021
Het thema van de Veertigdagentijd dit jaar luidt: “Ik ben er voor jou, zeven keer barmhartigheid”. De Zeven Werken van Barmhartigheid staan centraal en elke zondag wordt iemand geïnterviewd (live of vooraf opgenomen) die een bepaalde betrokkenheid heeft bij één van de werken. De eerste zondag ging het over: Zieken bezoeken. Vandaag. 28 februari, ging het over: Dorstigen drinken geven. Komende zondagen volgen nog: Vreemdelingen onderdak bieden, Naakten kleden, Hongerigen te eten geven, Gevangenen bezoeken en Doden begraven.
Zes van deze werken zijn gebaseerd op de woorden van Christus volgens Matteüs 25:35-36: “Ik had en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was vreemdeling en jullie namen mij op, ik was naakt en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij, ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe. Het zevende werk: de doden begraven, is ontleend aan het apocriefe boek Tobit 1:17, waarin speciaal de zorg voor de overledenen wordt benadrukt.  Werken van barmhartigheid zijn van oudsher daden van christelijke naastenliefde; het zijn werken die uit liefde tot de naaste en uit liefde tot God verricht worden.
Het interview uit de dienst van zondag 28 februari is via de onderstaande links nog eens te beluisteren.
Gesprek Joke van der Steen met Henk Verkerk


 
terug