Tot en met 9 februari kerkdiensten alleen digitaal

15 januari 2021
De lockdown, afgekondigd op 14 dec  door premier Rutte, heeft een enorme invloed op ons maatschappelijk leven. Dat geldt ook voor ons als kerkgemeenschap.

Hoewel de overheid het kerkelijk leven minder sterk beknot dan sectoren zoals theaters of musea adviseert de Protestantse Kerk Nederland om een grote stap terug te doen in het houden van kerkdiensten met bezoekers.

Zo staat op de PKN website :
“Blijf zoveel mogelijk thuis en maak gebruik van de mogelijkheid om kerkdiensten digitaal uit te zenden en mee te maken. Als er redenen zijn om fysieke kerkdiensten te houden, met name tijdens de komende feestdagen, dan met maximaal 30 kerkgangers.  

Als Protestantse Gemeente Maas- en Beekdal volgen we dit advies. Tot tenminste 9 februari zijn de kerdiensten zonder bezoekers, en uitsluitend on-line te volgen.

Laten samen doen wat we kunnen om het virus te stoppen. Dat betekent steeds afstand houden bij het binnenkomen en verlaten van het kerkgebouw, ook op het kerkplein.  De regels zijn er niet voor niets en door ze te volgen kunnen we ons steentje bijdragen in het beheersen van de pandemie

Ik wens u een gezegend 2021, in de hoop dat dit jaar snel persoonlijke ontmoetingen en samenkomsten weer  mogelijk zullen worden. 
namens de corona werkgroep van de Protestantse Gemeente Maas en Beekdal - Eddy Roerdink
 
terug

­


­