De torenbouw van Babel

Maandag 15 april 2024
Op zondag 14 april kwamen er verschillende kinderen, maar nog meer volwassenen naar de kerk om te genieten van het Bijbelverhaal de torenbouw van Babel. Er werd veel gezongen onder begeleiding van Doetien op de accordeon. Nederland werd opgezocht op de wereldbol. Er werd gebouwd met bouwsteentjes, maar ook met grote dozen. Zo ervoeren de kinderen hoe het was om een toren te bouwen. Maar toen ging iedereen een andere taal spreken en werd de toren afgebroken en verspreidden mensen zich over de aarde. Met het volgende lied (wijze: Berend Botje, tekst Jolien Leeffers) werd de prachtige viering afgesloten en was het tijd voor een gezellig samenzijn:

Alle mensen gingen praten,
rare woorden, rare vragen.
Hij snapt het niet, hij snapt het niet.
Samen bouwen gaat nu niet.
One two three four five six seven,
the tower will not build to heaven.
Wat zeg je daar?
Wat zeg je daar?
Ga maar naar Amerika

Alle mensen gingen praten,
rare woorden, rare vragen.
Hij snapt het niet, hij snapt het niet.
Samen bouwen gaat nu niet.
ein zwei drei vier fűnf sechs sieben
Wer kann ich noch langer lieben
Wat hoor ik nu?
Wat hoor ik nu?
Jij praat Duits en ikke niet

Alle mensen gingen praten,
rare woorden, rare vragen.
Hij snapt het niet, hij snapt het niet.
Samen bouwen gaat nu niet.
Een twee drie vier vijf zes zeven
Waar zijn nu mijn stenen gebleven
Wat is er aan de hand?
Wat is er aan de hand?
Ik blijf hier in Nederland

Inge Streekstra
 
     
 
terug