Toerustingsmiddag Pastoraat


Zaterdag 7 oktober 2023
Op 4 oktober kwamen de groepjes van het pastoraat uit de verschillende wijken bij elkaar voor een toerustingsmiddag in de Johanneskerk. Het onderwerp was: ‘Anderen tevoorschijn luisteren’. Dit naar aanleiding van het boek met dezelfde titel van schrijver Bert Bakker. Het doel was om te weten te komen wat belangrijk is als je een gesprek voert met iemand, omdat goed luisteren meer is dan alleen maar iemands verhaal aanhoren.

Eerst dronken we koffie in de hal om even kennis met elkaar te maken. Daarna gingen we naar de kerkzaal waar Jolien opende met een stukje uit de Bijbel; Johannes 20: 19-22. Hierbij merkte ze op dat, toen Jezus zijn leerlingen uitzond, dit niet alleen betekende om te evangeliseren, maar ook om vooral Zijn voorbeeld te volgen en de ander te dienen.

Hierna begon ze aan de uitleg van het eerste deel van het boek, dat als titel ‘gastvrouw’ had. Hiermee werd bedoeld, dat je voor een goed gesprek moet zorgen voor een goede sfeer en een open houding. Hierna volgde een aantal luistertechnieken, waaronder een aantal zeer uitgebreide vormen van reflecteren.

Na een poosje gingen we weer terug naar de hal voor koffie en kregen we twee vragen mee en de uitdaging om met de technieken te oefenen.
  • Wordt er zo wel eens naar jou geluisterd?
  • Heb je hier ervaring mee?
Dit was soms best een beetje onwennig, bijvoorbeeld als je letterlijk gaat herhalen wat iemand zegt. Het was wel leuk/leerzaam om de mensen van je groepje nog beter te leren kennen.
Na de koffie werd er nog dieper op het onderwerp ingegaan en konden we na afloop nog vragen stellen, opmerkingen maken en tips geven.

Een paar tips die voor iedereen van pas kunnen komen:
  • Hoe je aanwezig bent en luistert, is belangrijker dan wat je zegt.
  • Ga niet over jezelf praten (Ik weet hoe je je voelt, dat heb ik ook meegemaakt).
  • Niet direct met oplossingen komen.     
Het was een heel gezellige en leerzame middag!    

Eveline Wijsman

terug