Toerusting Pastoraat

Maandag 10 oktober 2022
Op woensdagmiddag 5 oktober werd de toerustingsmiddag vanuit het pastoraat gehouden. Veel wijkcoördinatoren, wijksecretarissen en wijkcontactpersonen kwamen hiervoor naar de Johanneskerk. Per tafel maakten we kennis met elkaar, want bij het vormen van de groepjes was een mooie verdeling gemaakt tussen het noordelijke en het zuidelijke deel van de gemeente, om elkaar zo ook weer beter te leren kennen.

Vervolgens verzorgde Bertha Verkerk in de kerkzaal een presentatie over het onderwerp van deze middag: Rouw door verlies. Het was een duidelijk verhaal wat bij veel mensen herkenning opriep door eigen ervaringen of door ervaringen die men tijdens het bezoekwerk wel hoorde. Bijvoorbeeld over de zogenaamde ‘rouwtaken’ waarmee men in meer of mindere mate en in wisselende volgorde te maken krijgt. Dit zijn die ‘rouwtaken’ (volgens Manu Keirse):

- De werkelijkheid van het verlies onder ogen zien
- De pijn van het verlies ervaren
- Je aanpassen aan de wereld na dit verlies
- De draad van het leven weer oppakken

Dit is samen te vatten door de woorden ‘doorléven en dóórleven’ (van Hans Kling).

Na de presentatie bespraken we in groepjes nog een aantal vragen bij het thema. Het was een zeer geslaagde middag.

ds. Jolien Leeffers

terug