Thuisviering 31 vanuit Urmond

19 augustus 2023
Vandaag de eenendertigste online thuisviering. Psalm 31 is een lange psalm, en het is de moeite waard die een keer helemaal te lezen. De psalm beschijft heel veel emoties, het lijkt wel of er een heel leven in langskomt. Soms juicht de psalmist, maar een paar verzen later is hij weer diep bedroefd. Soms wordt het hem echt te veel, en wordt hij zelfs door zijn buren uitgelachen. Dan weer ervaart hij het geluk van Gods nabijheid en voelt hij zich veilig en geborgen. Na al die dieptepunten en hoogtepunten sluit de psalm af met: 'wees sterk, en houd moed'.

Het decor voor de thuisviering is vandaag de protestantse kerk van Urmond. Die kerk ligt in Oud-Urmond dichtbij de Maas op een verhoging, zodat de kerk bij hoog water niet overstroomde. De kerk is te bereiken via een hek en trappen naast de pastorie, maar ook gelijkvloers via de begraafplaats, ingang Burgemeester Strijkersstraat.

Voor deze eenenderttigste thuisviering verzorgde Ds. Jolien Leeffers de psalmlezing, een lied en een gebed. Cariene Groen-Zwart zorgde voor de muziek op orgel en piano.

De volgende thuisviering komt vanuit Beek.

We wensen u een mooie en inspirerende viering. U vindt de viering hier.
  
terug