TG Vieringen: Advent, Kerst en kaarsen

16 november 2022
Vieringen zijn een belangrijk onderdeel van ons gemeente zijn. We proberen die vieringen uitnodigend, afwisselend en inspirerend te maken. De taakgroep vieringen denkt na over de vormgeving van die vieringen. In die taakgroep zitten Margreet Vriesema, Ati Oldenbeuving, Christel Prins, Bart Kooyman en Jolien Leeffers. We komen bij elkaar als we dat nodig vinden, en doen dat tenminste twee keer per jaar. In oktober bespreken we ideeën voor de advent- en kersttijd. Nu ging het bijvoorbeeld over de invulling van de Eerste Kerstdag met extra aandacht voor de jeugd. Daar gaan we een mooi feest van maken.

We hebben ook gesproken over de adventskaarsen. Vanaf 27 november wordt iedere week een extra kaars aangestoken. De vier adventskaarsen zijn verwerkt in een adventskrans die op de liturgische tafel ligt. We hebben besloten om in die periode het aansteken van de twee tafelkaarsen achterwege te laten. Op die manier gaat tijdens de adventszondagen alle aandacht naar de adventskaarsen.

Het is bij de leden van de taakgroep niet bekend waarom er iedere zondag twee tafelkaarsen (die vlak naast elkaar staan) worden aangestoken. Ik heb bij verschillende mensen hiernaar geïnformeerd. Het gebruik van tafelkaarsen komt officieel uit de tijd dat men in de kerk afhankelijk was van kaarslicht bij het voorlezen uit de Bijbel. Aan weerskanten van de Bijbel stond daarom een kaars.

Een andere mogelijkheid die genoemd werd als reden voor de twee kaarsen is dat de ene kaars in de kerk bleef staan terwijl de andere kaars kon worden meegenomen naar de kindernevendienst. Op die manier bleef er een soort verbinding. Nu de kinderen tijdens de dienst bij hun eigen tafel in de kerkzaal zitten is het daarom niet nodig om nog langer twee tafelkaarsen aan te steken.

We vinden het idee van de verbinding wel een mooie gedachte, maar dan de verbinding met de mensen die thuis via Kerkdienstgemist de dienst meemaken. Daarom zal er na de kerst nog maar één ‘tafelkaars van verbinding’ op de liturgische tafel staan. Die zal zoals we gewend zijn door de ambtsdrager of taakdrager van dienst worden aangestoken en daarbij wordt een (zelfgekozen) tekst uitgesproken die te maken heeft met het licht. De mensen die thuis de viering meemaken zijn dan in de gelegenheid om thuis ook een kaarsje of lichtje aan te steken en zich zo extra verbonden te voelen bij de kerkdienst. Op de startdia die vooraf aan de dienst getoond wordt staat dit ook aangegeven.

In januari denken we als taakgroep na over de veertigdagentijd en over de vieringen in de goede week en tijdens Pasen.

Vind je het leuk om de taakgroep vieringen te komen versterken? Laat het me weten!

Namens de taakgroep vieringen,
ds. Jolien Leeffers

terug