Taizéviering Vrangendael

Maandag 13 mei 2024
Op dinsdag 28 mei om 19.00 uur zal er in de parochie Christus’ Hemelvaart – H. Joseph in Vrangendael in de dagkapel weer een Taizéviering worden gehouden.
Stilte, zingen en bidden...allen van harte welkom!
Elly Bus
terug