Spring!-dienst op zondag 15 mei 2022

12 mei 2022
De volgende dienst in de Spring! serie is op zondag 15 mei in de Johanneskerk in Sittard. Zoals vanouds is er vanaf 10 uur mogelijkheid voor een kopje koffie. We beginnen om 10.30 uur met de dienst. Na de dienst is er soep. Dit is de derde Springdienst met het thema ontmoetingen. Een ontmoeting met iemand kan veel impact hebben. Het kan ons aanzetten tot nadenken of tot verandering. Tijdens deze Spring!-dienst gaan we in op de bekering van Paulus. Hoe kan het dat deze man die eerst Christenen vervolgt zich bekeert? En wie hielpen hem op zijn pad? Welke ontmoeting zorgde voor deze grote wending in zijn leven?

Spring!-diensten zijn laagdrempelige vieringen, zeg maar vieringen om uw buren voor uit te nodigen. Op een creatieve manier verkennen we wat het betekent om in God te geloven en Jezus te volgen. Spring! wil de kerk midden in de maatschappij zetten en prikkelend voorhouden dat het christelijke geloof relevantie heeft voor iedere dag. Dit jaar is het thema ‘ontmoetingen’.

We ontmoeten u graag!

Het Spring!-team
 
terug