SPRING! - Bartimeus ontmoet Jezus

19 maart 2023
'Kijken doe je met je ogen en zien met je hart'. Dat was de spreuk op het kaartje dat de bezoekers meekregen tijdens de Spring!-dienst van 19 maart. De dienst ging over het verhaal in de bijbel van de ontmoeting tussen Jezus en Bartimeus uit Marcus 10 vers 46-52. Jezus zorgt dat Bartimeus kan zien.In de tweespraak zien we de blinde Bart (Marnix van Gurp) bedelen en in gesprek met zijn vriend Ben (Rosetta Lemmens). Bart ziet niet maar zijn andere zintuigen nemen alles des te beter waar. Bart maakt zich niet zo zeer zorgen over zichzelf maar over de samenleving waarin de tweedeling steeds groter wordt en de mensen geen oog meer hebben voor elkaar. Maar hij heeft gehoord dat Jezus in de stad is. Er wordt over hem gepraat en hij is oprecht nieuwsgierig naar deze man. We hebben verandering nodig, we hebben die Jezus nodig laat hij weten.

En dan was er de overdenking van Henk Verkerk over de genezing van Bartimeus, zijn vasthoudende geloof in Jezus. Het wonder dat gebeurt als mensen echt gaan zien. Zo’n ervaring kan er letterlijk zijn bij mensen die geopereerd worden aan staar, en Henk vertelde over zo’n ervaring in het oogziekenhuis in Zambia waar zijn zoon werkte. Maar vaak heeft blindheid ook een diepere betekenis van niet kunnen of willen inzien. Zoals in de bijbel gesproken over geestelijke leiders die de bijbel van kaft tot kaft kennen, maar tegen wie Jezus toch zegt: ‘Jullie zijn blinden die blinden leiden en uiteindelijk samen in de kuil vallen’. Bartimeus werd genezen van zijn blindheid maar er was meer; hij was geraakt in zijn hart door wat er was gebeurd en ging Jezus volgen. Als Christen zijn we volgelingen van Jezus. De vraag die gesteld wordt aan ons is: Wat hebben jullie gezien, wat heeft jullie ertoe gebracht om volgelingen van Jezus te worden?Verder in de dienst was er als altijd de Ontmoeting waarin mensen met elkaar kort in gesprek gingen, ook over die vraag. Natuurlijk was er ook passende muziek, en stonden we met beelden en gebed stil bij de actualiteit. Na afloop genoten we van een heerlijke soep en werd er verder doorgepraat.

De volgende Spring!-dienst is op zondag 14 mei en dit is de 25e Springdienst. Vanaf 3 februari 2019 zijn er al Spring!-diensten in de Johanneskerk. Heel dankbaar kijken we terug op mooie en bijzondere diensten. Deze 25e Spring!-dienst zal dan ook een feestelijk karakter hebben. Mis die dus niet!

Het Spring!-team


 
terug