Spring!-dienst over wonderen

Donderdag 14 september 2023
De 27e Spring!-dienst op 10 september had als thema “Wonderen”. Bert Stuij en Theo Coenen speelden bij de opening een herkenbaar gesprek tussen iemand die zich kan verwonderen over alles om zich heen en gelooft in wonderen (gespeeld door Bert) en iemand die totaal niet gelooft in wonderen en alles wetenschappelijk dan wel rationeel kan verklaren (gespeeld door Thea). Een herkenbaar gesprek waar iedereen van beide kanten wel een punt van herkenning had.

Nely Stuij las 1 Koningen 17 vers 10  t/m 24 (uit de Bijbel in gewone taal) voor over profeet Elia. Elia zorgde er, via God, op wonderbaarlijke manier voor dat er genoeg meel en olie in de potten bleef zodat er geen honger geleden hoefde te worden en dat het leven terug kwam in de zoon van de weduwe. Het is een wonder!

Deze Bijbeltekst was een mooie opmaat voor de overweging van Inge Streekstra. Inge vertelde een persoonlijk verhaal over hoe zij in wonderen gelooft en welke wonderen zij heeft meegemaakt. Inge wist op indrukwekkende wijze een mooie balans te vinden tussen het bestaan van wonderen en het uitblijven van wonderen. Er wordt veel gebeden om wonderen, die er helaas niet komen. Dit is voor veel mensen erg verdrietig. Gelukkig gebeuren er ook veel dingen om ons heen die we wel als wonderen kunnen zien. Inge ervaarde dit, onder andere, intensief tijdens het overlijden van haar oma (beppe) toen ze op reis was aan de andere kant van de wereld en tijdens de eerste maanden na de geboorte van haar kinderen. Wat was het mooi om dat zo te horen. Ook het uitblijven van wonderen in haar leven en de uitleg hierom tekent de persoonlijke noot van Inge tijdens deze overweging en zal voor iedereen herkenbaar zijn geweest.

Aan het einde van de overweging hadden we een brok in onze keel. We waren geraakt door de mooie woorden van Inge. Na de overweging luisterden we naar het schitterende en toepasselijk lied ‘Leef met volle teugen’ van Kinga Bán en Elbert Smelt, en moesten we een traantje laten. Wat een schitterend lied zo na deze overweging.
De rest van de dienst was een mooie afsluiting (veel muziek, onder andere begeleid door Bart Kooyman en Fedor Coenen, actualiteiten en gebed) over een wonderbaarlijk thema waar we nog vaak aan terug zullen denken.

Dank aan allen die weer meegewerkt hebben aan deze dienst. Vooral het last-minute uitvallen van 3 vaste krachten en de flexibiliteit en bijspringen van de andere Springers en Bert Stuij was goed om te zien en deed niets af aan de inhoud en kwaliteit van de dienst.

Tijdens de soep na afloop van de dienst hebben we nog volop nagepraat. U kunt de dienst hier nog eens terugkijken.

De volgende Spring!-dienst is op 12 november 2023. Van Harte welkom!

Ard en Mirjam Kolkman
 
terug