Pas op de plaats bij beroepingswerk

Zaterdag 25 november 2023
“Het beroepingswerk voor de zoektocht naar een nieuwe predikant is tijdelijk stilgelegd, maar er is mogelijk wel een geschikte kandidaat gevonden.” Dat deelde kerkenraadsvoorzitter Sietse van der Sluis mee tijdens het gemeenteberaad van donderdag 23 november.

Dat heeft alles te maken met de financiering van de openstaande predikantsplaats. De vraag is of er financiële ruimte is voor een volledige invulling van de vacature (1 FTE), of dat er slechts geld is voor 0,7 FTE.
De vacature bestaat, sinds het vertrek van dominee Pier Prins, al ruim een jaar. Aanvankelijk was er weinig progressie te boeken door de beroepingscommissie, onder andere omdat maar weinig predikanten naar het zuiden van het land willen verhuizen. Ondertussen was de kerkenraad druk bezig met het project ‘Binden en Boeien’.

Binnen dat project werd een aantal initiatieven gestart om te kijken hoe de financiering het beste kon worden opgepakt en te proberen de ontbrekende financiering voor de extra 0,3 FTE te overbruggen. Getracht werd om via verschillende acties en wegen een bedrag van twee ton te verkrijgen en daarmee een volledige predikantsplaats te garanderen. Er werden subsidieaanvragen voorbereid  en hulp werd ingeschakeld van ervaren adviseurs van de SESAM Academie. Het mocht niet baten, zo vertelde Sietse van der Sluis: “Het is een pijnlijke mededeling, maar dit blijkt geen begaanbare route. Door het eigen vermogen van de PGMBD komen we niet in aanmerking voor subsidies. Het is niet haalbaar om die 200.000,- euro binnen te halen. En het ontbreekt ons aan menskracht. De kerkenraad heeft daarom in de vergadering van oktober moeten besluiten dit traject stop te zetten. Dat betekent ook dat de vaste predikantsplaats op de helling kwam.”

Ondertussen was het beroepingswerk weer in een stroomversnelling gekomen. Er waren enkele geïnteresseerde kandidaten. Uiteindelijk bleef er daar één van over, met wie al twee keer een positief gesprek plaatsvond. Eerst met 4 leden van de beroepingscommissie, daarna in een tweede gesprek met 2 leden van de beroepingscommissie, dominee Jolien Leeffers en Sietse van der Sluis. “We zijn nu bezig om te proberen toch voor 1 FTE te gaan”, vertelde Sietse. “We maken even pas op de plaats en de beoogde predikant heeft geduld met ons. We onderzoeken of een deeltijdaanstelling als geestelijk verzorger een optie is, zoals Pier Prins dat deed. En we kijken of gedeeltelijke detachering met buurgemeentes een mogelijkheid is. In de hele regio, in heel Limburg zijn vacatures. Er zijn meer predikantsplaatsen vrij, dan bezet. In die zoektocht komt vooral de gemeente Maas-Heuvelland in beeld.”

Op vragen vanuit de gemeente antwoordde Sietse dat de beoogde predikant geen haast heeft en niet op de schopstoel zit. Ook is deze kandidaat bereid om elders voor 0,3 FTE te werken, mits het klikt met de gemeente en de mensen daar.

“We gaan dus een aantal maanden in de pauzestand om dit te onderzoeken en hopen dat deze kandidaat ondertussen beschikbaar blijft voor ons.”

Willy de Koning
 
terug