Extra collecte 18 september: Pakistan

3 september 2022
Maar liefst 33 miljoen mensen in Pakistan zijn getroffen door de heftigste regens ooit. Grote overstromingen zijn het gevolg, een derde deel van het land staat onder water. Er zijn al 1000 doden gevallen. Vooral in het arme zuiden en zuidwesten zijn miljoenen mensen op de vlucht geslagen. Meer dan een miljoen huizen zijn verwoest of zwaar beschadigd, en veel vee is verdronken. Het leed is onbeschrijflijk en de nood is hoog. En als het water straks weg is, dreigt honger, want de oogsten zijn vernietigd.

Kerk in Actie geeft via haar partnerorganisaties in Pakistan direct noodhulp aan de vele slachtoffers om te voorzien in hun onmiddellijke levensbehoeften.
  • 1700 gezinnen krijgen een voedselpakket
  • inwoners van getroffen dorpen krijgen voer voor hun vee
Onze dringende vraag is: wilt u hieraan bijdragen met een gulle gift? Er wordt een extra collecte gehouden in de dienst van zondag 18 september a.s. U kunt uw bijdrage ook overmaken via rekeningnummer NL 33 INGB 0001 0589 57 t.n.v. ZWO/Diaconie o.v.v. noodhulp Pakistan. Samen zijn we de kerk in actie. Hartelijk dank voor uw betrokkenheid.
  
 
terug