Paascollecte

Bloeien in Gods licht
27 maart 2021
In de kerken van de PKN, de Protestantse Kerk in Nederland, is het feest van Pasen ook het moment voor de traditionele Paascollecte. U krijgt daarvoor één dezer dagen een uitnodiging. Vanuit de landelijke kerk komt deze toelichting, waar wij ons van harte bij aansluiten:
Het is bijna Pasen, het feest van Jezus’ opstanding. Een feest om groots te vieren als gemeente van Christus, want door Zijn opstanding mogen wij bloeien in Gods licht. Dat geeft ons leven zin en geeft ons kracht om er voor andere mensen te zijn. Als gemeente mogen we telkens weer getuigen van Gods liefde voor mensen. In deze coronatijd willen we deze boodschap van hoop delen met de mensen om ons heen.
Voorgangers, ambtsdragers en vele vrijwilligers zetten zich daar met hart en ziel voor in. Tijdelijk met online vieringen en zo mogelijk doordeweekse ontmoetingen of digitaal contact. Met kaarten en bloemen bemoedigen we hen die een steuntje in de rug nodig hebben. Om dit als gemeente te kunnen doen, is er naast de vele vrijwilligers die zich met liefde en tijd inzetten, ook geld nodig.
Daarom vragen we u om ons gemeentewerk te steunen met een extra gift om nu en als straks de coronabeperkingen voorbij zijn, waardevolle activiteiten in onze gemeente mogelijk te maken. Binnenkort ontvangt U een acceptgiro of e-mail waarmee u een gift kunt doen of kunt u via internetbankieren een gift overmaken. Vermeld bij internetbankieren het betalingskenmerk (16 cijfers) van de acceptgiro, of vermeld ‘Paascollecte’.  
Een bredere toelichting op de diverse wervingsacties door het jaar heen, voor onze eigen gemeente én voor anderen, vindt u in het Paasnummer van de Onderweg.
We danken u alvast hartelijk voor uw bijdrage en wensen u een gezegend Pasen.
 
De kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Maas- en Beekdal

 
terug