Overdracht sleutel kerk Beek

Vrijdag 29 december 2023
Op 18 dec 2023 is de sleutel van de kerk in Beek aan de familie Minkenberg overgedragen. Daarmee komt daadwerkelijk een einde aan het gebruik van het kerkje in Beek door onze gemeente. Het kerkje blijft wel een maatschappelijke functie vervullen, en wij wensen de familie Minkenberg veel succes bij vormgeven daarvan. 

Nog even een korte terugblik:
In het voorjaar van 2014 werd een visienota opgesteld voor de toenmalige gemeente PGGBU. Met betrekking tot de kerkgebouwen was de visie:
  • Er zou in de toekomst één grote kerk met nevenruimtes nodig zijn
  • Vanuit financieel oogpunt is het één voor één afstoten van kerkgebouwen onvermijdelijk op de weg naar de toekomst.
  • Kleinere kerkjes kunnen een rol blijven vervullen
Een werkgroep ‘Kerkgebouwen’ ging aan de slag en kwam er al snel achter dat er in de burgerlijke gemeente Beek interesse bestond voor ons kerkje. B&W van Beek hadden hun oog laten vallen op een braak stukje terrein achter onze kerk, welke zou kunnen worden ingericht als parkeerterrein. Om dit te realiseren had de gemeente Beek een stuk van onze tuin nodig.In de onderhandelingen die daarop volgden bleek dat de gemeente Beek volstrekt onvoldoende compensatie bood voor dit stukje grond en dus haakten we af.

Inmiddels had Beek  in 2016 een nieuwe gemeentebestuur gekregen die wél bereid was om met ons op gelijkwaardig niveau te onderhandelen en dit leidde tot een voorgenomen besluit om het gehele complex aan de gemeente Beek te verkopen. Helaas was er veel oppositie bij de omwonenden en werd het besluit teruggetrokken. 

Maar toen kwam de jonge en ambitieuze Alex Minkenberg met zijn wens om het gehele perceel te kopen op dezelfde voorwaarden als destijds met de gemeente Beek was overeengekomen. Dat betekent dat het kerkje een maatschappelijke functie moet blijven vervullen, voor ons een belangrijke voorwaarde.

De koop werd in 2017 gesloten. Wij vroegen (en kregen) nog 6 jaar de tijd om kerkdiensten in Beek te houden en daar is dankbaar gebruik van gemaakt.

Inmiddels heeft de familie Minkenberg niet stil gezeten. Ze hebben het koetshuis tot een fraaie woonkeuken omgetoverd en nemen de rest van het pand ook grondig onder handen. Ze exploiteren het kerkje door verhuur (exposities, concerten, recepties en dergelijke) en in de toekomst is het plan om er daghoreca te vestigen. Wij zullen met interesse volgen wat de ontwikkelingen voor het kerkje betekenen en wensen de familie Minkenberg veel succes.

Eddy Roerdink
 
terug