Oproep voor Projectkoor

Maandag 21 augustus 2023
Bij de oecumenische vieringen wordt al jaren enthousiast gezongen door een ‘projectkoor’. Er worden passende liederen bij het thema gezocht uit de Gezangen voor Liturgie, het Liedboek, Iona en Taizé. Meestal bekende liederen, maar ook wel eens een nieuw lied.

Zangers van het ‘projectkoor voor de oecumenische dienst’ zijn de cantorijleden en leden van het Josephkoor, onder leiding van Hans Timmermans. Zing je graag en wil je aansluiten voor deze gelegenheid? Van harte welkom!

We oefenen op maandagavond van 19.45 – 21.15 uur in de Johanneskerk. Op 28 augustus en 4, 11 en 18 september. De laatste repetitie is in de Christus Hemelvaartkerk aan de Hemelsley in Sittard.

Meer informatie bij:
Loek de la Haije, 06-28121283 of bij
Christel Prins, 06-42335821
 
terug