Open je ogen op station Sittard

9 maart 2023
U heeft ze misschien al zien staan: de portretten van ingepakte gezichten op het stationsplein van Sittard. Alleen de ogen zijn te zien en kijken je aan. De portretten staan daar als aanklacht aan de menshandel. Want wat zou het met jou doen als je zeven dagen per week twintig uur achter elkaar moet werken in de hitte van de keuken van een restaurant, zonder salaris en zonder huis of slaapplaats? Wat zou het met jou doen als je familie je niet meer terug wil, omdat ze denken dat je een crimineel bent, terwijl je onder bedreiging met de dood drugs moest verhandelen?

Deze verhalen, portretten van mensen, staan als fototentoonstelling ‘Open je ogen’ op het stationsplein in Sittard. ‘Open je ogen’ is van woensdag 1 tot woensdag 22 maart gratis te bezoeken. De 30 verhalen achter de portretten zijn ook te lezen in het magazine Open je ogen voor mensenhandel.

Dit zijn echte verhalen van vrouwen, mannen, jongens, meisjes die een hele andere verwachting van hun toekomst hadden. Zij werden slachtoffer van mensenhandel en vertellen hun verhaal. De verhalen gaan over gedwongen prostitutie, over gedwongen criminaliteit, over ernstige vormen van geweld en bedreiging, over niet te stoppen wreedheden en de immense impact op de slachtoffers

Schokkend genoeg komt mensenhandel ook in de gemeente Sittard-Geleen voor. Slachtoffers worden ongewild iemands ‘bezit’ en worden uitgebuit. Bij mensenhandel gaat het bijvoorbeeld om seksuele uitbuiting of arbeidsuitbuiting. Ook criminele uitbuiting valt onder mensenhandel. “Daders maken mensen van hen afhankelijk en dwingen hen tot strafbare feiten. Het geld dat daarmee wordt verdiend, moeten ze afstaan”, zegt burgemeester Hans Verheijen. “Wij hebben een belangrijke rol in de strijd tegen mensenhandel. Bijvoorbeeld door samen te werken met het RIEC (Regionaal Informatie en Expertise Centrum) aan een project om jongeren te behoeden van een criminele carrière waar ze nooit om hebben gevraagd.”

Ook al is deze activiteit uiteraard niet direct met onze gemeente verbonden, het leek ons toch goed hier op te wijzen; zeker de regelmatige treinreizigers zullen de beelden inmiddels vele malen gezien hebben. 

Bert Stuij en Jolien Leeffers


 
terug