Gezocht: nieuwe locatie Kringenwerk Geleen

26 september 2023
Gesprekskringen en filmavonden uit het kringenwerk vonden de laatste tijd plaats in het parochiehuis Oud-Geleen. Helaas komt daar met onmiddellijke ingang een einde aan, omdat het parochiehuis wordt ingericht als kinderopvangplaats voor scholen uit de buurt. We zijn in gesprek over nieuwe locaties, en zullen zo snel mogelijk informatie geven als daar duidelijkheid over is. Voor nu moeten we enkele al opgestarte activiteiten helaas even opschorten. 

Meer informatie volgt zo snel mogelijk. 

Klaas Bos
terug