Ontruiming Ontmoetingskerk

Zaterdag 19 juni 2021
Zoals aangekondigd zal de Ontmoetingskerk per 1 augustus worden verhuurd aan Vluchtingenwerk Geleen. Als kerkgemeenschap kunnen wij nog van de kerk gebruik maken:

  • op de geplande kerkdiensten in de tweede helft van 2021;
  • in de weekenden voor Emmaplein 50, zondagmiddagbijeenkomsten, verzamelen en distribueren van het kerkblad Onderweg;
  • uitvaartdiensten.

Om het proces van verhuur en gebruik van de kerkzaal voor kerkdiensten in de tweede helft van 2021 goed te laten verlopen moet er nog wel wat gebeuren. Ik heb daarvoor uw hulp nodig.

Er is een lijst gemaakt van spullen die wij mee willen nemen naar de Johanneskerk. Deze lijst kunt u inzien door te klikken op het plaatje hiernaast. Mist u bepaalde zaken neem dan even contact met mij op.

Met Vluchtelingenwerk Geleen is geïnventariseerd wat weg moet en wat achter kan blijven. Wat o.a. weg moet :

  • Kantinetafels diverse maten (Herberg, zaal 3, zaal 4, consistorie )
  • Beklede stoelen
  • Grote houten tafel in de hal
  • Beige “leren” fauteuils van de herberg
  • Rode “leren” fauteuils van de consistorie
  • Inventaris bar Herberg (oa een nieuwe boiler)
  • Hoge kasten (Zaal 3)Buro (consistorie)

Ik zal proberen om via Marktplaats e.e.a. te verkopen. Mocht u interesse hebben in de hierboven genoemde spullen neemt u dan even contact met mij op. Er liggen her en der (bijv. in de beide berghokken) nog veel spullen die we niet meer gebruiken (zoals: kindernevendienst, kerstversiering, spullen voor koor en cantorij, e.d.). Het is voor mij ondoenlijk om de “eigenaars” van al deze spullen op te sporen. Als u deze wilt behouden wil ik u vragen om ze te komen ophalen.

Zaterdag 17 juli wil ik een open dag houden om spullen gratis te komen ophalen: van 10.00-11.00 uur bedoeld voor de leden van onze gemeente en van 12.00-13.00 voor de relaties van Vluchtelingenwerk Geleen.

Alles wat er dan nog staat en geen bestemming heeft zal worden afgevoerd.

Eddy Roerdink
Email: cvksec@pgmbd.nl
tel.: 06-1456 1555

terug