Oecumenische vieringen

Woensdag 24 januari 2024
Tijdens de Week van gebed voor Eenheid zijn er verschillende oecumenische vieringen in onze omgeving.
Op maandagavond 22 januari was er een viering in het protestantse kerkje te Urmond. Er waren veel protestanten en katholieken aanwezig. Het thema van de viering was aangereikt door de christenen in Burkina Faso, het ging over de Barmhartige Samaritaan. ‘Voor wie kun jij een naaste zijn?’ was de vraag waarbij we werden stilgezet.
Op dinsdagavond 23 januari kwamen we samen in de kapel van de Augustinuskerk in Geleen rond hetzelfde thema. Tijdens beide vieringen was de collecte voor de voedselbank. Op die manier willen wij naasten zijn voor de mensen die daarvan afhankelijk zijn.
Voorgangers tijdens de viering in Urmond waren pastoor Schwillens, priester assistent Janssen en ds. Leeffers, daarnaast waren er twee lectrices: mevrouw Uittenhout en mevrouw Verkerk. In Geleen waren de voorgangers pastoor Kanke en ds. Leeffers en de lectrices: mevrouw Spee en mevrouw Kragt.
Na de beide diensten werd er gezellig koffie en thee gedronken en kennisgemaakt met elkaar. Het is fijn dat we elkaar jaarlijks op deze manier kunnen ontmoeten.

De Week van gebed voor Eenheid wordt afgesloten in Grevenbicht op zondag 28 januari 14.30 uur met een oecumenische viering in de Catharinakerk. Voorgangers zijn dan pastoor Houwman en ds. Jolien Leeffers.

Ds. Jolien Leeffers
terug